Superlative forms of adjectives Exercises in Latvian language

Superlative forms of adjectives in the Latvian language provide a fascinating way to express the highest degree of a quality among three or more subjects. Unlike English, where we simply add "-est" or use "most" to form the superlative, Latvian employs a combination of inflection and specific suffixes. Understanding and mastering these forms is crucial for anyone looking to achieve fluency in Latvian, as they enable precise and nuanced descriptions in both written and spoken communication. In Latvian, superlatives are generally formed by adding the suffix "-ākais" to the adjective's stem, with variations depending on gender, number, and case. This structure can initially seem complex, but with practice, it becomes intuitive. Our grammar exercises are designed to guide you through this learning process step by step, providing clear examples and practical applications. By completing these exercises, you'll gain a deeper understanding of how to correctly use superlative forms, enriching your Latvian vocabulary and improving your overall linguistic competence.

Exercise 1

<p>1. Viņš ir *augstākais* skolā (tall).</p> <p>2. Šis ir *labākais* restorāns pilsētā (good).</p> <p>3. Mans suns ir *priecīgākais* no visiem (happy).</p> <p>4. Šī ir *skaistākā* pludmale, kuru esmu redzējis (beautiful).</p> <p>5. Viņš ir *stiprākais* cilvēks, kuru es pazīstu (strong).</p> <p>6. Tas ir *dārgākais* veikaliņš rajonā (expensive).</p> <p>7. Viņa ir *gudrākā* studente klasē (smart).</p> <p>8. Šis ir *vecākais* koks parkā (old).</p> <p>9. Tā ir *garšīgākā* kūka, ko esmu mēģinājis (delicious).</p> <p>10. Viņš ir *ātrākais* skrējējs komandā (fast).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Šis ir *garākais* ceļš uz mājām (long).</p> <p>2. Viņa ir *skaistākā* meitene klasē (beautiful).</p> <p>3. Tas bija *visinteresantākais* grāmata, ko es jebkad esmu lasījis (interesting).</p> <p>4. Šī ir *dārgākā* kleita veikalā (expensive).</p> <p>5. Rudens ir *aukstākais* gadalaiks Latvijā (cold).</p> <p>6. Viņš ir *vecākais* cilvēks ciemā (old).</p> <p>7. Šis ir *garšīgākais* ēdiens, ko esmu ēdis (delicious).</p> <p>8. Tā ir *tālākā* zvaigzne, ko varam redzēt (far).</p> <p>9. Šis ir *sliktākais* laiks, lai sāktu ceļojumu (bad).</p> <p>10. Viņa ir *visgudrākā* studente klasē (smart).</p>
 

Exercise 3

<p>1. Šī ir *skaistākā* pilsēta, ko es jebkad esmu redzējis (beautiful).</p> <p>2. Viņš ir *gudrākais* skolēns mūsu klasē (smart).</p> <p>3. Šī ir *interesantākā* grāmata, ko esmu lasījis (interesting).</p> <p>4. Viņa ir *mīļākā* skolotāja visā skolā (kind).</p> <p>5. Šis ir *garšīgākais* ēdiens, ko esmu ēdis (tasty).</p> <p>6. Viņa ir *skaistākā* sieviete, ko esmu redzējis (beautiful).</p> <p>7. Tas bija *grūtākais* eksāmens manā dzīvē (difficult).</p> <p>8. Tā ir *dārgākā* mašīna veikalā (expensive).</p> <p>9. Viņa ir *prātīgākā* persona, ko es pazīstu (wise).</p> <p>10. Šī ir *aukstākā* ziema pēdējo desmit gadu laikā (cold).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.