Subordinating conjunctions Exercises in Latvian language

Subordinating conjunctions are essential elements in the Latvian language, serving to connect dependent clauses to main clauses and thereby providing additional context, detail, or contrast within sentences. These conjunctions, such as "ka" (that), "kad" (when), and "ja" (if), play a crucial role in the structure of complex sentences. Understanding how to use subordinating conjunctions correctly can significantly enhance your ability to express nuanced thoughts and intricate ideas in Latvian. In this set of grammar exercises, you will explore various subordinating conjunctions and their applications within sentences. The exercises are designed to help you recognize and use these conjunctions effectively, ensuring that your sentence constructions are both grammatically correct and stylistically rich. Whether you are a beginner or looking to refine your skills, these exercises will provide you with the practice needed to master the subtleties of Latvian syntax and improve your overall fluency.

Exercise 1

<p>1. Es gaidīšu, *līdz* tu atgriezīsies (subordinating conjunction indicating until).</p> <p>2. Viņa studēja, *kamēr* viņas draugs spēlēja videospēles (subordinating conjunction indicating while).</p> <p>3. Tu vari ierasties, *ja* tev ir laiks (subordinating conjunction indicating if).</p> <p>4. Mēs neiesim ārā, *ja* līs lietus (subordinating conjunction indicating if).</p> <p>5. Viņš nespēja redzēt, *jo* bija tumšs (subordinating conjunction indicating because).</p> <p>6. Es nevaru doties ceļojumā, *tāpēc ka* man nav naudas (subordinating conjunction indicating because).</p> <p>7. Viņa mācīsies, *līdz* viņa sapratīs visu (subordinating conjunction indicating until).</p> <p>8. Mēs paliksim mājās, *ja* būs slikts laiks (subordinating conjunction indicating if).</p> <p>9. Viņš nesaprata, *kāpēc* viņa aizgāja (subordinating conjunction indicating why).</p> <p>10. Es runāšu, *kad* tu būsi gatavs (subordinating conjunction indicating when).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Viņš nevarēja nākt, *jo* bija slims (subordinating conjunction meaning "because").</p> <p>2. Es palikšu mājās, *kamēr* tu iepirksies (subordinating conjunction meaning "while").</p> <p>3. Mēs nevarējām sākt, *līdz* viņa atnāca (subordinating conjunction meaning "until").</p> <p>4. Viņi runāja par to, *kā* to izdarīt (subordinating conjunction meaning "how").</p> <p>5. Viņa bija priecīga, *kad* saņēma vēstuli (subordinating conjunction meaning "when").</p> <p>6. Viņš nezināja, *kur* viņa ir (subordinating conjunction meaning "where").</p> <p>7. Man ir jāiet, *lai* nepalaistu garām autobusu (subordinating conjunction meaning "so that").</p> <p>8. Viņi paliks, *ja* būs labs laiks (subordinating conjunction meaning "if").</p> <p>9. Viņš klausījās uzmanīgi, *kad* viņa runāja (subordinating conjunction meaning "when").</p> <p>10. Mēs devāmies prom, *pirms* saule rietēja (subordinating conjunction meaning "before").</p>
 

Exercise 3

<p>1. Es dodos mājās, *jo* esmu noguris (because).</p> <p>2. Mēs paliksim iekšā, *ja* būs lietus (if).</p> <p>3. Viņa neaizgāja uz skolu, *tāpēc ka* bija slima (because).</p> <p>4. Es gaidīšu tevi, *kamēr* tu atgriezīsies (until).</p> <p>5. Viņi nevarēja sākt, *pirms* visi ieradās (before).</p> <p>6. Es nezinu, *vai* viņš nāks (if/whether).</p> <p>7. Es iešu pastaigā, *kad* saule uzlēks (when).</p> <p>8. Mēs turpināsim strādāt, *lai* pabeigtu projektu (so that/in order to).</p> <p>9. Es nevaru koncentrēties, *kad* ir troksnis (when).</p> <p>10. Viņi neizdevās, *jo* viņi nepadevās (because).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.