Formation of superlatives Exercises in Hungarian language

Superlatives in the Hungarian language offer a fascinating glimpse into the structure and expressive power of this unique Finno-Ugric tongue. Unlike in English, where superlatives are often formed by adding "-est" to the end of adjectives or preceding them with "most," Hungarian employs a mix of suffixes and specific word constructions to achieve the same effect. Understanding these patterns not only enhances your command of Hungarian but also deepens your appreciation for its linguistic intricacies. Whether you're a beginner or an advanced learner, mastering superlatives can significantly enrich your conversational skills and written expression. In Hungarian, the formation of superlatives typically involves the use of the suffix "-bb" attached to the adjective, often followed by the definite article "a" or "az" to indicate the highest degree. For example, "szép" (beautiful) becomes "szebb" (more beautiful) and "legszebb" (the most beautiful). There are also irregular forms and exceptions that must be memorized, much like in English. Additionally, context and syntax play crucial roles in conveying the intended meaning accurately. Through a series of targeted grammar exercises, you will become adept at identifying and using superlatives correctly, ensuring that your Hungarian communication is both precise and eloquent.

Exercise 1

<p>1. Ez a felhőkarcoló a *legmagasabb* az egész városban (tall).</p> <p>2. A nagymamám készíti a *legfinomabb* süteményeket (delicious).</p> <p>3. A Föld a *legnagyobb* bolygó a Naprendszerben (big).</p> <p>4. A kiskutyám a *legaranyosabb* az összes állat közül (cute).</p> <p>5. Ez a film a *legérdekesebb* az összes közül, amit láttam (interesting).</p> <p>6. Ő a *leggyorsabb* futó az osztályban (fast).</p> <p>7. A Balaton a *legnagyobb* tó Magyarországon (big).</p> <p>8. A matek volt a *legnehezebb* tantárgy számomra (difficult).</p> <p>9. A szomszéd háza a *legtisztább* az utcában (clean).</p> <p>10. Ez a virág a *legszebb* a kertben (beautiful).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Az ő háza a *legnagyobb* a faluban. (biggest)</p> <p>2. Ez a torta a *legfinomabb*, amit valaha ettem. (most delicious)</p> <p>3. Ő a *leggyorsabb* futó az osztályban. (fastest)</p> <p>4. Ez a film a *legérdekesebb*, amit láttam idén. (most interesting)</p> <p>5. A szomszéd kutyája a *legbarátságosabb* állat a környéken. (friendliest)</p> <p>6. Ez a könyv a *leghosszabb* az összes közül, amit olvastam. (longest)</p> <p>7. A mai nap a *legmelegebb* ebben a hónapban. (hottest)</p> <p>8. A fiatalok szerint ez a klub a *legnépszerűbb* a városban. (most popular)</p> <p>9. Ő a *legokosabb* diák az iskolában. (smartest)</p> <p>10. Ez a hegy a *legmagasabb* az országban. (tallest)</p>
 

Exercise 3

<p>1. A hegy *legmagasabb* pontja a csúcs. (highest)</p> <p>2. Ez a világ *legjobb* filmje. (best)</p> <p>3. A víz *legmélyebb* része a tó közepén van. (deepest)</p> <p>4. Ő az osztály *legokosabb* diákja. (smartest)</p> <p>5. A cica *legaranyosabb* állat a házban. (cutest)</p> <p>6. A felhőkarcoló a város *legmagasabb* épülete. (tallest)</p> <p>7. Ez a könyv a *legérdekesebb* mind közül. (most interesting)</p> <p>8. A sivatagban a nappal *legforróbb* időszak. (hottest)</p> <p>9. Ő a csapat *leggyorsabb* futója. (fastest)</p> <p>10. A tenger *legtisztább* vize az öbölben van. (cleanest)</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.