Conjunctions in complex sentences Exercises in Kazakh language

Conjunctions play a pivotal role in the construction of complex sentences in Kazakh, seamlessly connecting clauses to convey intricate ideas and relationships. Mastering the use of these conjunctions is essential for anyone aiming to achieve fluency in Kazakh, as it allows for the expression of cause and effect, contrast, conditions, and other nuanced aspects of communication. By understanding how to properly employ conjunctions, learners can significantly enhance their linguistic skills, making their speech and writing more coherent and sophisticated. In this section, you will find a variety of grammar exercises designed to deepen your understanding of conjunctions in complex sentences. These exercises will guide you through the different types of conjunctions used in Kazakh, including coordinating, subordinating, and correlative conjunctions. Each exercise is crafted to help you recognize and apply these conjunctions correctly, allowing you to build more complex and meaningful sentences. Whether you're a beginner or an advanced learner, these exercises will provide valuable practice to improve your command of Kazakh conjunctions, paving the way for more effective and nuanced communication.

Exercise 1

<p>1. Менің ағам, *бірақ* кішкентай болса да, өте ақылды (contrasting conjunction).</p> <p>2. Біз кітапханаға *немесе* кинотеатрға барамыз (choice conjunction).</p> <p>3. Ол жаңбыр жауса да, *сондықтан* біз үйде қалдық (result conjunction).</p> <p>4. Менің досым үйде болды, *себебі* ол ауырып қалды (reason conjunction).</p> <p>5. Оқушылар емтиханға дайындалды, *бірақ* кейбіреулері қиындықтарға тап болды (contrasting conjunction).</p> <p>6. Анасы кешке жұмыс істейді, *сондықтан* әкесі балаларды мектептен алып кетеді (result conjunction).</p> <p>7. Біз демалысқа бара алмаймыз, *себебі* демалыс күндері жұмыс істейміз (reason conjunction).</p> <p>8. Мұғалім сабақты түсіндірді, *бірақ* кейбір оқушылар әлі де түсінбеді (contrasting conjunction).</p> <p>9. Мен университетке барамын, *немесе* жұмысқа тұрамын (choice conjunction).</p> <p>10. Ол кітап оқуды жақсы көреді, *сондықтан* әрқашан кітапханаға барады (result conjunction).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Менің досым да келді, *бірақ* ол кешігіп қалды (contrast conjunction).</p> <p>2. Ол кітапты оқыды, *себебі* ол емтиханға дайындалды (reason conjunction).</p> <p>3. Біз үйге ерте қайттық, *өйткені* жаңбыр жауып тұрды (cause conjunction).</p> <p>4. Дүкенге бардым, *сосын* үйге қайттым (sequence conjunction).</p> <p>5. Ол жақсы дайындалды, *сондықтан* емтиханды сәтті тапсырды (result conjunction).</p> <p>6. Тортты жедік, *ал* шай іштік (contrast conjunction).</p> <p>7. Ол фильмді көрді, *бірақ* ұнатпады (contrast conjunction).</p> <p>8. Біз кешкі ас іштік, *содан соң* серуенге шықтық (sequence conjunction).</p> <p>9. Ол жақсы сөйлейді, *өйткені* ол көп оқиды (cause conjunction).</p> <p>10. Мен кітап оқыдым, *себебі* менің бос уақытым болды (reason conjunction).</p>
 

Exercise 3

<p>1. Ол үйде қалды, *өйткені* ол ауырып қалды (because).</p> <p>2. Біз саябаққа барамыз, *егер* ауа райы жақсы болса (if).</p> <p>3. Мен кітап оқыдым, *бірақ* фильм көрмедім (but).</p> <p>4. Ол тез жүреді, *сондықтан* ол әрқашан бірінші келеді (therefore).</p> <p>5. Біз киноға барамыз, *немесе* үйде қаламыз (or).</p> <p>6. Ол жұмысын бітірді, *содан кейін* ол тамақтанды (then).</p> <p>7. Мен ерте тұрдым, *себебі* менің жұмысым бар (because).</p> <p>8. Анасы дүкенге барды, *дегенмен* біз үйде қалдық (however).</p> <p>9. Ол сабағын оқыды, *сосын* достарымен кездесті (and then).</p> <p>10. Егер біз жиналсақ, *онда* біз тезірек бастай аламыз (then).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.