Adverbs of frequency Exercises in Lithuanian language

Adverbs of frequency are an essential component of the Lithuanian language, providing crucial context about how often actions occur. Whether you're discussing daily routines, habitual actions, or occasional events, understanding how to correctly use these adverbs can significantly enhance your communication skills. In Lithuanian, adverbs of frequency such as "visada" (always), "dažnai" (often), "kartais" (sometimes), and "niekada" (never) are integral to constructing meaningful and precise sentences. This page offers a range of grammar exercises designed to help you master the use of Lithuanian adverbs of frequency. Through various interactive activities, you will practice placing these adverbs in sentences, ensuring you grasp their proper usage and placement. As you progress, you'll become more confident in your ability to convey the frequency of actions, enriching your Lithuanian language proficiency. Dive into the exercises and start refining your skills today!

Exercise 1

<p>1. Jis *visada* atvyksta laiku (frequency: always).</p> <p>2. Aš *kartais* einu į sporto salę (frequency: sometimes).</p> <p>3. Ji *niekada* nesijaučia pavargusi (frequency: never).</p> <p>4. Mes *dažnai* valgome vakarienę restorane (frequency: often).</p> <p>5. Jie *retai* žiūri televizorių (frequency: rarely).</p> <p>6. Tu *visada* padedi man su namų darbais (frequency: always).</p> <p>7. Ji *kartais* važiuoja dviračiu į darbą (frequency: sometimes).</p> <p>8. Jis *niekada* negeria kavos (frequency: never).</p> <p>9. Mes *dažnai* keliaujame į užsienį (frequency: often).</p> <p>10. Jūs *retai* lankotės muziejuose (frequency: rarely).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Jis *visada* eina į darbą laiku (adverb meaning always).</p> <p>2. Mes *dažnai* žaidžiame krepšinį savaitgaliais (adverb meaning often).</p> <p>3. Ji *retai* valgo saldumynus (adverb meaning rarely).</p> <p>4. Aš *kartais* einu į parką pasivaikščioti (adverb meaning sometimes).</p> <p>5. Jis *niekada* nesikreipia į gydytoją, kai serga (adverb meaning never).</p> <p>6. Mes *paprastai* vakarieniaujame šeštą valandą vakaro (adverb meaning usually).</p> <p>7. Ji *kartkartėmis* skaito knygas apie istoriją (adverb meaning occasionally).</p> <p>8. Aš *beveik niekada* nežiūriu televizoriaus (adverb meaning almost never).</p> <p>9. Jis *labai dažnai* keliauja į užsienį (adverb meaning very often).</p> <p>10. Mes *visada* švenčiame Kalėdas su šeima (adverb meaning always).</p>
 

Exercise 3

<p>1. Aš *visada* skaitau knygą prieš miegą (I do it every night).</p> <p>2. Jonas *retai* valgo saldumynus (He eats sweets infrequently).</p> <p>3. Milda *dažnai* eina į sporto salę (She goes to the gym frequently).</p> <p>4. Mes *kartais* žiūrime filmus vakare (We do it occasionally in the evening).</p> <p>5. Jūs *niekada* nevalgote pusryčių (You never eat breakfast).</p> <p>6. Vaikai *kartais* žaidžia parke (They play in the park sometimes).</p> <p>7. Aš *dažnai* bėgioju rytais (I jog frequently in the mornings).</p> <p>8. Jis *retai* atostogauja (He takes vacations infrequently).</p> <p>9. Mes *visada* einame į bažnyčią sekmadieniais (We do it every Sunday).</p> <p>10. Ji *niekada* nesijaučia pavargusi (She never feels tired).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.