Yhdenvertaisuuden vertailu adjektiiveilla Harjoitukset portugalin kielellä

Yhdenvertaisuuden vertailu adjektiiveilla on tärkeä osa kielenoppimista, sillä se auttaa ilmaisemaan eroja ja samankaltaisuuksia eri asioiden välillä. Portugalin kielessä adjektiivien vertailu noudattaa tiettyjä sääntöjä ja rakenteita, jotka voivat poiketa suomen kielestä. Näiden sääntöjen ymmärtäminen ja hallitseminen on avain tehokkaaseen viestintään ja kielitaidon syventämiseen. Portugalin kielessä adjektiivien vertailu voidaan jakaa kolmeen pääkategoriaan: positiivinen, komparatiivi ja superlatiivi. Positiivisessa muodossa adjektiivi ilmaisee perusmuodon, kuten "bonito" (kaunis). Komparatiivissa käytetään ilmaisuja kuten "mais bonito" (kauniimpi) tai "menos bonito" (vähemmän kaunis). Superlatiivissa adjektiivi ilmaisee korkeimman asteen, esimerkiksi "o mais bonito" (kaunein). Näiden rakenteiden harjoittelu ja käyttö erilaisissa lauseissa auttaa sinua hallitsemaan yhdenvertaisuuden vertailun adjektiiveilla sujuvasti ja oikein.

Exercise 1

<p>1. A casa dela é *maior* que a minha. (adjektiivi: iso)</p> <p>2. Ele é *mais rápido* que o irmão. (adjektiivi: nopea)</p> <p>3. O livro de português é *mais interessante* que o de matemática. (adjektiivi: mielenkiintoinen)</p> <p>4. A cidade de São Paulo é *mais populosa* que a de Curitiba. (adjektiivi: väkirikas)</p> <p>5. Minha mochila é *menos pesada* que a sua. (adjektiivi: raskas)</p> <p>6. O filme foi *mais emocionante* do que a peça de teatro. (adjektiivi: jännittävä)</p> <p>7. Esta estrada é *mais longa* que aquela. (adjektiivi: pitkä)</p> <p>8. A comida italiana é *mais saborosa* que a comida francesa. (adjektiivi: maukas)</p> <p>9. Meu gato é *mais preguiçoso* que o seu cachorro. (adjektiivi: laiska)</p> <p>10. O verão no Brasil é *mais quente* que o inverno. (adjektiivi: kuuma)</p>
 

Exercise 2

<p>1. A casa dele é *mais* bonita do que a minha (vertaileva sana).</p> <p>2. O João é *mais* alto do que o Pedro (vertaileva sana).</p> <p>3. Esta cidade é *mais* tranquila do que aquela (vertaileva sana).</p> <p>4. O filme foi *menos* interessante do que o livro (vertaileva sana).</p> <p>5. A comida brasileira é *tão* saborosa quanto a italiana (vertaileva sana).</p> <p>6. Este carro é *menos* caro do que aquele (vertaileva sana).</p> <p>7. A Maria é *tão* inteligente quanto a Ana (vertaileva sana).</p> <p>8. Este exercício é *menos* difícil do que o anterior (vertaileva sana).</p> <p>9. O clima no verão é *mais* quente do que no inverno (vertaileva sana).</p> <p>10. O cachorro é *tão* amigável quanto o gato (vertaileva sana).</p>
 

Exercise 3

<p>1. A Maria é *mais alta* que a Ana (vertaa pituutta).</p> <p>2. Este livro é *menos interessante* do que aquele (vertaa kiinnostavuutta).</p> <p>3. O João corre *mais rápido* do que o Pedro (vertaa nopeutta).</p> <p>4. Esta casa é *mais cara* do que aquela (vertaa hintaa).</p> <p>5. A sopa está *menos salgada* do que a salada (vertaa suolaisuutta).</p> <p>6. O inverno é *mais frio* do que o verão (vertaa lämpötilaa).</p> <p>7. Este exercício é *menos difícil* do que o anterior (vertaa vaikeustasoa).</p> <p>8. A cidade é *mais populosa* do que o campo (vertaa asukaslukua).</p> <p>9. Este filme é *mais longo* do que o documentário (vertaa pituutta).</p> <p>10. O cachorro é *mais amigável* do que o gato (vertaa ystävällisyyttä).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.