Vertailulausekkeet (esim. tanto… quanto) Harjoitukset italian kielellä

Vertailulausekkeet ovat olennainen osa italian kielen hallintaa, ja niiden avulla voimme ilmaista suhteita eri asioiden välillä. Esimerkiksi suomen kielen lause "Hän on yhtä pitkä kuin minä" kääntyisi italiaksi "Lui è tanto alto quanto me." Vertailulausekkeet, kuten "tanto... quanto" ja "così... come," ovat yleisiä ja monikäyttöisiä, ja niiden oikea käyttö auttaa sinua kommunikoimaan tarkemmin ja selkeämmin italiaksi. Näiden rakenteiden hallitseminen vaatii harjoittelua ja ymmärrystä siitä, miten ne eroavat suomen kielestä. Vertailulausekkeiden avulla voit kuvata paitsi fyysisiä ominaisuuksia, kuten pituutta ja painoa, myös abstrakteja käsitteitä, kuten älykkyyttä ja ystävällisyyttä. Harjoituksissamme keskitymme erilaisiin vertailulausekkeisiin ja tarjoamme monipuolisia esimerkkejä ja harjoituksia, joiden avulla voit kehittää taitojasi ja oppia käyttämään näitä rakenteita luontevasti arkipäivän keskusteluissa.

Exercise 1

<p>1. Maria è *tanto* felice *quanto* Giulia (verrataessa kahden henkilön onnellisuutta).</p> <p>2. Il libro è *tanto* interessante *quanto* il film (verrataessa kirjan ja elokuvan mielenkiintoisuutta).</p> <p>3. Luca corre *tanto* velocemente *quanto* Marco (verrataessa kahden henkilön juoksunopeutta).</p> <p>4. Questo piatto è *tanto* buono *quanto* quello che ho mangiato ieri (verrataessa kahden ruoka-annoksen makua).</p> <p>5. La mia casa è *tanto* grande *quanto* la tua (verrataessa kahden talon kokoa).</p> <p>6. La tua idea è *tanto* creativa *quanto* la mia (verrataessa kahden idean luovuutta).</p> <p>7. Il vino rosso è *tanto* popolare *quanto* il vino bianco (verrataessa kahden viinityypin suosiota).</p> <p>8. Lui è *tanto* alto *quanto* suo padre (verrataessa kahden henkilön pituutta).</p> <p>9. La tua borsa è *tanto* costosa *quanto* la mia (verrataessa kahden laukun hintaa).</p> <p>10. Questo compito è *tanto* difficile *quanto* quello di ieri (verrataessa kahden tehtävän vaikeutta).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Maria è *tanto* brava *quanto* sua sorella a cucinare (verbi di paragone).</p> <p>2. Questo libro è *tanto* interessante *quanto* quello che ho letto l'anno scorso (verbi di paragone).</p> <p>3. La pizza di Luigi è *tanto* buona *quanto* quella della pizzeria al centro (verbi di paragone).</p> <p>4. Il film di ieri sera era *tanto* emozionante *quanto* quello che abbiamo visto al cinema (verbi di paragone).</p> <p>5. Il suo nuovo lavoro è *tanto* impegnativo *quanto* il precedente (verbi di paragone).</p> <p>6. La festa di compleanno è stata *tanto* divertente *quanto* quella dell'anno scorso (verbi di paragone).</p> <p>7. Il viaggio in montagna è stato *tanto* rilassante *quanto* quello al mare (verbi di paragone).</p> <p>8. Questo esame è *tanto* difficile *quanto* l'esame di matematica (verbi di paragone).</p> <p>9. La lezione di oggi è *tanto* interessante *quanto* quella della scorsa settimana (verbi di paragone).</p> <p>10. Il concerto di ieri è stato *tanto* emozionante *quanto* quello dell'anno scorso (verbi di paragone).</p>
 

Exercise 3

<p>1. Lei è *tanto* intelligente *quanto* suo fratello. (Vertailu älykkyydestä)</p> <p>2. Questo libro è *tanto* interessante *quanto* quello che ho letto l'anno scorso. (Vertailu kirjoista)</p> <p>3. Il caffè è *tanto* buono *quanto* il tè. (Vertailu juomista)</p> <p>4. Luca corre *tanto* velocemente *quanto* Marco. (Vertailu juoksemisesta)</p> <p>5. Questo film è *tanto* emozionante *quanto* il precedente. (Vertailu elokuvista)</p> <p>6. Maria è *tanto* alta *quanto* sua sorella. (Vertailu pituudesta)</p> <p>7. Questo viaggio è *tanto* costoso *quanto* quello in Europa. (Vertailu matkakuluista)</p> <p>8. La torta è *tanto* dolce *quanto* quella che fa mia nonna. (Vertailu leivonnaisista)</p> <p>9. Il nuovo ristorante è *tanto* buono *quanto* il vecchio. (Vertailu ravintoloista)</p> <p>10. La lezione di oggi è *tanto* interessante *quanto* quella di ieri. (Vertailu oppitunneista)</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.