Pluskvamperfekti Harjoitukset espanjan kielellä

Pluskvamperfekti eli pluskvamperfekti on aikamuoto, joka ilmaisee mennyttä tapahtumaa, joka on tapahtunut ennen toista mennyttä tapahtumaa. Tämä aikamuoto on erityisen hyödyllinen silloin, kun haluamme kertoa tarinan tai kuvata tapahtumien järjestystä menneisyydessä. Espanjan kielessä pluskvamperfekti muodostetaan apuverbin "haber" imperfektimuodolla ja pääverbin partisiipin perfekti -muodolla. Esimerkiksi lause "Había terminado la tarea antes de que llegara" tarkoittaa suomeksi "Olin tehnyt tehtävän ennen kuin hän saapui". Näillä harjoituksilla pääset syventymään pluskvamperfektin käyttöön ja opit, miten tätä aikamuotoa käytetään oikein erilaisissa lauseyhteyksissä. Harjoitukset on suunniteltu niin, että ne tarjoavat monipuolisia ja käytännönläheisiä esimerkkejä, joiden avulla voit kehittää kielitaitoasi ja ymmärrystäsi espanjan kielen menneistä aikamuodoista. Harjoittele ahkerasti ja huomaat, kuinka pluskvamperfekti alkaa sujua yhä luontevammin!

Exercise 1

<p>1. Cuando llegué a la fiesta, todos ya *habían comido* (olla syönyt).</p> <p>2. Ella me contó que *había terminado* su proyecto antes del plazo (olla lopettanut).</p> <p>3. No sabía que tú *habías estado* en París el año pasado (olla ollut).</p> <p>4. Después de que *hubo hablado*, todos se quedaron en silencio (olla puhunut).</p> <p>5. Nosotros *habíamos decidido* ir de vacaciones a la playa (olla päättänyt).</p> <p>6. Antes de que tú *hubieras llegado*, ya habíamos empezado la reunión (olla saapunut).</p> <p>7. Cuando me llamó, ya *había salido* de la oficina (olla lähtenyt).</p> <p>8. Ellos dijeron que *habían visto* la película la semana pasada (olla nähnyt).</p> <p>9. Yo no sabía que *habías comprado* una nueva casa (olla ostanut).</p> <p>10. Después de que nosotros *hubimos cenado*, fuimos a caminar (olla syönyt illallista).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Antes de que llegara, ella ya *había comido* (syödä).</p> <p>2. Cuando me llamaste, nosotros ya *habíamos salido* (lähteä).</p> <p>3. Ellos no *habían visto* la película antes del estreno (nähdä).</p> <p>4. Yo ya *había terminado* mi tarea cuando ella llegó (lopettaa).</p> <p>5. Tú me dijiste que ya *habías leído* ese libro (lukea).</p> <p>6. Nosotros ya *habíamos viajado* a España el año pasado (matkustaa).</p> <p>7. Vosotros no *habíais oído* la noticia antes de ayer (kuulla).</p> <p>8. Ellas ya *habían aprendido* la lección antes del examen (oppia).</p> <p>9. Usted me dijo que ya *había hecho* la reserva (tehdä).</p> <p>10. Yo ya *había visto* esa serie cuando me la recomendaste (nähdä).</p>
 

Exercise 3

<p>1. Cuando llegué a la estación, el tren ya *había salido* (verbi 'salir').</p> <p>2. Antes de que empezara la clase, nosotros ya *habíamos estudiado* (verbi 'estudiar').</p> <p>3. Ella no *había comido* nada antes de la cena (verbi 'comer').</p> <p>4. Cuando me llamó, ya *había terminado* mi tarea (verbi 'terminar').</p> <p>5. Nosotros ya *habíamos visto* esa película antes (verbi 'ver').</p> <p>6. Ellos *habían comprado* los boletos con anticipación (verbi 'comprar').</p> <p>7. Yo nunca *había visitado* ese museo antes (verbi 'visitar').</p> <p>8. Antes de la fiesta, ella ya *había decorado* la casa (verbi 'decorar').</p> <p>9. Cuando llegamos al restaurante, ellos ya *habían ordenado* la comida (verbi 'ordenar').</p> <p>10. Ya *había leído* el libro antes de que me lo recomendaras (verbi 'leer').</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.