Kysymyssanat Harjoitukset italian kielellä

Kysymyssanat ovat tärkeä osa italian kielen oppimista, sillä ne auttavat muodostamaan kysymyksiä ja ymmärtämään vastauksia. Kun hallitset kysymyssanat, pystyt paremmin kommunikoimaan italialaisten kanssa ja selvittämään asioita, joita et vielä tiedä. Italian kielessä on monia erilaisia kysymyssanoja, kuten "chi" (kuka), "che" (mikä), "dove" (missä), "quando" (milloin) ja "perché" (miksi), ja jokaisella niistä on oma erityinen käyttötarkoituksensa. Harjoitusten avulla opit käyttämään kysymyssanoja luonnollisesti osana puhettasi ja kirjoitustasi. Tehtävämme auttavat sinua ymmärtämään, milloin ja miten käyttää kutakin kysymyssanaa oikein. Harjoitukset sisältävät erilaisia tehtävätyyppejä, kuten lauseiden täydentämistä, kysymyksiin vastaamista ja dialogien luomista. Tämän sivun harjoitusten avulla voit parantaa italian kielen taitojasi ja tulla varmemmaksi käyttäessäsi kysymyssanoja eri tilanteissa.

Exercise 1

<p>1. *Chi* è il tuo insegnante di italiano? (Henkilö)</p> <p>2. *Come* si dice "thank you" in italiano? (Tapa)</p> <p>3. *Dove* hai messo le chiavi? (Paikka)</p> <p>4. *Quando* è il tuo compleanno? (Aika)</p> <p>5. *Perché* non sei venuto alla festa ieri sera? (Syy)</p> <p>6. *Quale* libro stai leggendo adesso? (Valinta)</p> <p>7. *Quanto* costa questo maglione? (Määrä)</p> <p>8. *Chi* ha rotto la finestra? (Henkilö)</p> <p>9. *Che* cosa stai cucinando per cena? (Asia)</p> <p>10. *Di che* colore è la tua macchina? (Väri)</p>
 

Exercise 2

<p>1. *Chi* è il presidente dell'Italia? (kysymyssana viittaa henkilöön)</p> <p>2. *Dove* si trova la Torre di Pisa? (kysymyssana viittaa paikkaan)</p> <p>3. *Quando* è nata tua sorella? (kysymyssana viittaa aikaan)</p> <p>4. *Perché* stai studiando italiano? (kysymyssana viittaa syyhyn)</p> <p>5. *Quale* libro stai leggendo? (kysymyssana viittaa valintaan)</p> <p>6. *Come* si dice "hello" in italiano? (kysymyssana viittaa tapaan)</p> <p>7. *Quanti* anni hai? (kysymyssana viittaa määrään)</p> <p>8. *Cosa* stai facendo adesso? (kysymyssana viittaa toimintaan)</p> <p>9. *Da dove* vieni? (kysymyssana viittaa alkuperään)</p> <p>10. *A chi* hai dato il tuo numero di telefono? (kysymyssana viittaa vastaanottajaan)</p>
 

Exercise 3

<p>1. *Chi* ha preso il mio libro? (kuka)</p> <p>2. *Cosa* stai facendo adesso? (mitä)</p> <p>3. *Dove* si trova la stazione? (missä)</p> <p>4. *Quando* parte il treno? (milloin)</p> <p>5. *Perché* sei in ritardo? (miksi)</p> <p>6. *Come* hai risolto il problema? (miten)</p> <p>7. *Quale* film preferisci? (mikä)</p> <p>8. *Quanti* anni hai? (kuinka monta)</p> <p>9. *Di chi* è questa borsa? (kenen)</p> <p>10. *Quanto* costa questo libro? (kuinka paljon)</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.