Käyttö subjunktiivisessa preesensmuodossa Harjoitukset portugalin kielellä

Subjunktiivin preesens on yksi portugalin kielen tärkeimmistä verbimuodoista, ja sen hallitseminen on välttämätöntä, jotta voit ilmaista toiveita, epäilyksiä, mahdollisuuksia ja muita ei-faktuaalisia tilanteita. Subjunktiivi eroaa indikaatiivista, joka ilmaisee tosiasioita ja varmuutta. Subjunktiivin preesensmuotoa käytetään erityisesti alisteisissa lauseissa, jotka seuraavat tiettyjä konjunktioita, kuten "que" (että) ja "se" (jos). Tämä verbimuoto on yleinen myös silloin, kun ilmaistaan toiveita, kuten "espero que" (toivon että), tai kun kuvataan tunteita ja mielipiteitä, esimerkiksi "é importante que" (on tärkeää että). Näiden harjoitusten avulla voit syventää ymmärrystäsi subjunktiivin preesensmuodosta ja sen käytöstä eri yhteyksissä. Harjoitukset sisältävät monipuolisia tehtäviä, jotka auttavat sinua tunnistamaan ja käyttämään subjunktiivia luonnollisesti ja oikein. Tehtävät on suunniteltu niin, että ne haastavat sinut ajattelemaan eri kielioppisääntöjä ja soveltamaan niitä käytännössä. Näin saat varmuutta ja sujuvuutta portugalin kielen käytössä ja pystyt ilmaisemaan monimutkaisempia ajatuksia ja tunteita tarkasti ja tehokkaasti.

Exercise 1

<p>1. Espero que você *estude* bastante para a prova (verbi tarkoittaa oppimista).</p> <p>2. É importante que ele *seja* pontual para a reunião (verbi tarkoittaa olemista).</p> <p>3. Quero que eles *venham* ao meu aniversário no sábado (verbi tarkoittaa saapumista).</p> <p>4. Tomara que nós *consigamos* finalizar o projeto a tempo (verbi tarkoittaa onnistumista).</p> <p>5. Espero que vocês *leiam* o livro antes da próxima aula (verbi tarkoittaa lukemista).</p> <p>6. É necessário que ela *faça* um esforço maior no trabalho (verbi tarkoittaa tekemistä).</p> <p>7. Desejo que ele *fique* melhor logo (verbi tarkoittaa pysymistä).</p> <p>8. Que bom que você *possa* participar do evento (verbi tarkoittaa kykenemistä).</p> <p>9. Tomara que eles *trabalhem* duro para alcançar os objetivos (verbi tarkoittaa työn tekemistä).</p> <p>10. Espero que você *compre* um presente para ela (verbi tarkoittaa ostamista).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Espero que ele *venha* à festa (verbi, tulla).</p> <p>2. É importante que nós *estudemos* para o exame (verbi, opiskella).</p> <p>3. Desejo que você *seja* feliz (verbi, olla).</p> <p>4. Tomara que eles *possam* viajar amanhã (verbi, voida).</p> <p>5. Prefiro que ela *fique* em casa (verbi, jäädä).</p> <p>6. É necessário que vocês *comam* bem (verbi, syödä).</p> <p>7. Quero que ele *tenha* paciência (verbi, olla).</p> <p>8. Espero que nós *façamos* um bom trabalho (verbi, tehdä).</p> <p>9. É essencial que ela *durma* cedo (verbi, nukkua).</p> <p>10. Sugiro que você *leia* este livro (verbi, lukea).</p>
 

Exercise 3

<p>1. Espero que ele *venha* à festa (tulla).</p> <p>2. É importante que tu *estudies* para o exame (opiskella).</p> <p>3. Desejo que vocês *sejam* felizes (olla).</p> <p>4. É necessário que nós *façamos* o trabalho agora (tehdä).</p> <p>5. Tomara que ela *possa* viajar este ano (voida).</p> <p>6. Quero que tu *comas* toda a comida (syödä).</p> <p>7. Sugiro que ele *vá* ao médico (mennä).</p> <p>8. Recomendo que nós *leamos* este livro (lukea).</p> <p>9. É possível que ela *tenha* razão (olla).</p> <p>10. Insisto que vocês *durmam* cedo (nukkua).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.