Käyttäminen ’que’ ja ’como’ konjunktioina Harjoitukset portugalin kielellä

Portugalin kielessä konjunktiot "que" ja "como" ovat keskeisiä elementtejä, jotka auttavat yhdistämään lauseita ja ilmaisuja. Nämä konjunktiot voivat kuitenkin aiheuttaa sekaannusta, sillä niiden käyttö vaihtelee tilanteen mukaan. "Que" on yleisempi ja sitä käytetään usein suhteuttamaan lauseita ja esittämään alisteisia lauseita. Esimerkiksi lauseessa "Acredito que ele virá" ("Uskon, että hän tulee") "que" yhdistää pää- ja sivulauseen. "Como" puolestaan käytetään vertailevissa ja selittävissä yhteyksissä, kuten lauseessa "Ele trabalha como professor" ("Hän työskentelee opettajana"). Näiden konjunktioiden oikea käyttö on tärkeää sujuvan ja virheettömän portugalin kielen hallitsemiseksi. Tässä osiossa tarjoamme erilaisia harjoituksia, joiden avulla voit parantaa ymmärrystäsi ja käyttöäsi näistä konjunktioista. Harjoitukset kattavat monenlaisia tilanteita ja lauseita, jotta voit oppia tunnistamaan ja soveltamaan "que" ja "como" oikeissa yhteyksissä. Näin saat varmuutta kielioppiisi ja pystyt ilmaisemaan itseäsi tarkemmin ja selkeämmin portugaliksi.

Exercise 1

<p>1. Ela disse *que* viria à festa (konjunktio, joka ilmaisee väitteen).</p> <p>2. O professor explicou *como* resolver o problema (konjunktio, joka ilmaisee tapaa).</p> <p>3. É importante *que* você faça os exercícios (konjunktio, joka ilmaisee ehdotusta).</p> <p>4. Ele não sabia *como* chegar ao destino (konjunktio, joka ilmaisee tapaa).</p> <p>5. Acho *que* ela está certa (konjunktio, joka ilmaisee mielipidettä).</p> <p>6. Ele descreveu *como* foi a viagem (konjunktio, joka ilmaisee tapaa).</p> <p>7. É necessário *que* todos participem da reunião (konjunktio, joka ilmaisee vaatimusta).</p> <p>8. Ela explicou *como* preparar o prato (konjunktio, joka ilmaisee tapaa).</p> <p>9. Tenho certeza *que* ele virá (konjunktio, joka ilmaisee varmuutta).</p> <p>10. Ele mostrou *como* usar o aplicativo (konjunktio, joka ilmaisee tapaa).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Ele disse *que* viria à festa (konjunktio, joka tarkoittaa 'että').</p> <p>2. Ela age *como* se não se importasse (konjunktio, joka tarkoittaa 'ikään kuin').</p> <p>3. A professora explicou *que* a aula começaria às oito (konjunktio, joka tarkoittaa 'että').</p> <p>4. Ele trabalha *como* engenheiro (konjunktio, joka tarkoittaa 'ikään kuin').</p> <p>5. É importante *que* você estude todos os dias (konjunktio, joka tarkoittaa 'että').</p> <p>6. Ele se comporta *como* um líder (konjunktio, joka tarkoittaa 'ikään kuin').</p> <p>7. Eu sei *que* você está cansado (konjunktio, joka tarkoittaa 'että').</p> <p>8. Ela canta *como* um anjo (konjunktio, joka tarkoittaa 'ikään kuin').</p> <p>9. O professor disse *que* haveria uma prova na sexta-feira (konjunktio, joka tarkoittaa 'että').</p> <p>10. Ele fala *como* se fosse um especialista (konjunktio, joka tarkoittaa 'ikään kuin').</p>
 

Exercise 3

<p>1. Ela disse *que* viria amanhã. (Konjunktio, joka tarkoittaa "että".)</p> <p>2. Ele é tão inteligente *como* seu irmão. (Konjunktio, joka tarkoittaa "kuin".)</p> <p>3. Não sabia *que* você estava doente. (Konjunktio, joka tarkoittaa "että".)</p> <p>4. Ela canta *como* um anjo. (Konjunktio, joka tarkoittaa "kuin".)</p> <p>5. É importante *que* você estude para o exame. (Konjunktio, joka tarkoittaa "että".)</p> <p>6. Ele trabalha *como* engenheiro. (Konjunktio, joka tarkoittaa "kuin".)</p> <p>7. Disse-me *que* não podia vir. (Konjunktio, joka tarkoittaa "että".)</p> <p>8. Ele foi promovido *como* gerente. (Konjunktio, joka tarkoittaa "kuin".)</p> <p>9. Sabes *que* horas são? (Konjunktio, joka tarkoittaa "että".)</p> <p>10. Ele correu *como* o vento. (Konjunktio, joka tarkoittaa "kuin".)</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.