Heikommuuden vertailu (esim. meno… di/che) Harjoitukset italian kielellä

Heikommuuden vertailu italiassa voi aluksi tuntua haastavalta, sillä kielessä on kaksi pääasiallista tapaa ilmaista heikkous: käyttämällä prepositiota "di" tai konjunktiota "che". Näiden kahden rakenteen valinta riippuu vertailtavien asioiden luonteesta ja siitä, miten ne suhteutuvat toisiinsa. Esimerkiksi, kun vertaillaan kahta adjektiivia tai substantiivia, käytetään yleensä prepositiota "di" (esim. "meno interessante di", "meno soldi di"). Toisaalta, jos vertaillaan verbejä tai lauseita, konjunktio "che" on oikea valinta (esim. "meno correre che camminare"). Näiden kielioppirakenteiden hallitseminen on tärkeää sujuvan ja oikeakielisen italialaisen puheen kannalta. Harjoittelemalla näitä vertailumuotoja voit parantaa kykyäsi ilmaista heikkouksia ja eroja selkeästi ja tarkasti. Tämä harjoitussivu tarjoaa monipuolisia ja käytännönläheisiä tehtäviä, joiden avulla voit syventää ymmärrystäsi ja varmistaa, että käytät oikeaa rakennetta eri tilanteissa. Harjoitusten avulla opit tunnistamaan, milloin käyttää "di" ja milloin "che", ja tulet varmemmaksi italialaisen kielen käyttäjäksi.

Exercise 1

<p>1. La mia nuova macchina è *meno* costosa di quella vecchia (vähemmän).</p> <p>2. Marco è *più* alto di Luca (enemmän).</p> <p>3. Questo film è *meno* interessante di quello che abbiamo visto ieri (vähemmän).</p> <p>4. Giulia è *più* brava in matematica che in storia (enemmän).</p> <p>5. Questa pizza è *meno* saporita di quella che fa mia mamma (vähemmän).</p> <p>6. La tua borsa è *più* leggera della mia (enemmän).</p> <p>7. Questo libro è *meno* lungo di quello che ho letto l'anno scorso (vähemmän).</p> <p>8. Il caffè è *più* forte del tè (enemmän).</p> <p>9. Questa strada è *meno* trafficata di quella principale (vähemmän).</p> <p>10. Il mio cane è *più* simpatico del tuo (enemmän).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Maria on *lyhyempi* kuin hänen siskonsa. (siskon pituus)</p> <p>2. Tämä tehtävä on *helppoa* kuin se, jonka teimme eilen. (vaikeustaso)</p> <p>3. Hän puhuu *enemmän* kuin minä. (paljon puhetta)</p> <p>4. Tämä kahvi on *vähemmän* makea kuin tuo toinen. (makeus)</p> <p>5. Hän on *nuorempi* kuin luulin. (ikä)</p> <p>6. Tämä elokuva on *mielenkiintoisempi* kuin se, jonka katsoimme viime viikolla. (mielenkiinto)</p> <p>7. Hän juoksee *nopeammin* kuin minä. (juoksunopeus)</p> <p>8. Tämä kirja on *paksumpi* kuin se, jota luin viime kuussa. (kirjan paksuus)</p> <p>9. Hänen uusi auto on *kalliimpi* kuin minun. (hinta)</p> <p>10. Tämä huone on *valoisampi* kuin tuo toinen. (valon määrä)</p>
 

Exercise 3

<p>1. Questo libro è *più interessante di* quello. (esim. vertailu)</p> <p>2. Lei è *meno alta che* sua sorella. (esim. vertailu)</p> <p>3. La pizza è *più buona di* quella pasta. (esim. vertailu)</p> <p>4. Questo film è *meno divertente che* l'altro. (esim. vertailu)</p> <p>5. La mia macchina è *più veloce di* quella di Marco. (esim. vertailu)</p> <p>6. Il caffè è *meno caro che* il tè. (esim. vertailu)</p> <p>7. Questo compito è *più difficile di* quello di ieri. (esim. vertailu)</p> <p>8. La tua casa è *meno luminosa che* la mia. (esim. vertailu)</p> <p>9. Quel negozio è *più grande di* questo. (esim. vertailu)</p> <p>10. La tua bicicletta è *meno nuova che* la mia. (esim. vertailu)</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.