Futuurin perfektiivinen aika (futuro anteriore) Harjoitukset italian kielellä

Futuurin perfektiivinen aika, eli futuro anteriore, on italiassa aikamuoto, joka viittaa tulevaisuudessa tapahtuvaan toimintaan, joka on päättynyt ennen toista tulevaisuudessa tapahtuvaa toimintaa. Se on tärkeä osa italian kielen kielioppia ja sen hallitseminen auttaa ymmärtämään tarkemmin monimutkaisia ajallisia suhteita. Esimerkiksi lauseessa "Quando sarò arrivato, tu avrai già finito il lavoro" (Kun olen saapunut, sinä olet jo tehnyt työn valmiiksi), futuurin perfektiivinen aika ilmaisee, että yksi toiminta on jo päättynyt ennen toisen toiminnan alkamista. Tällä sivulla tarjoamme erilaisia harjoituksia, joiden avulla voit oppia ja harjoitella futuurin perfektiivisen ajan käyttöä. Harjoitukset on suunniteltu auttamaan sinua tunnistamaan ja muodostamaan tämän aikamuodon oikein erilaisissa konteksteissa. Lisäksi annamme esimerkkejä ja selityksiä, jotka auttavat sinua ymmärtämään, milloin ja miten tätä aikamuotoa käytetään. Harjoitusten avulla voit parantaa kielioppitaitojasi ja saada varmuutta italian kielen käytössä.

Exercise 1

<p>1. Quando *avrai finito* il tuo lavoro, possiamo andare al cinema. (verbi: "lopettaa")</p> <p>2. Se *sarà arrivato* in tempo, potremo partire subito. (verbi: "saapua")</p> <p>3. Dopo che *avremo mangiato*, andremo a fare una passeggiata. (verbi: "syödä")</p> <p>4. Una volta che *avrà letto* il libro, potrà restituirlo in biblioteca. (verbi: "lukea")</p> <p>5. Non appena *avrò finito* di pulire, mi rilasserò un po'. (verbi: "lopettaa")</p> <p>6. Dopo che *avremo visitato* il museo, andremo al parco. (verbi: "vierailla")</p> <p>7. Quando *saranno tornati* dalle vacanze, ci racconteranno tutto. (verbi: "palata")</p> <p>8. Una volta che *avrai completato* il modulo, invialo per email. (verbi: "täyttää")</p> <p>9. Dopo che *avrò studiato* per l'esame, mi sentirò più sicuro. (verbi: "opiskella")</p> <p>10. Se *avremo finito* il progetto entro venerdì, avremo il weekend libero. (verbi: "lopettaa")</p>
 

Exercise 2

<p>1. Domani a quest'ora io *avrò finito* il mio compito (tehtävän suorittaminen).</p> <p>2. Quando arriverai, noi *avremo già mangiato* (ruokailu ennen saapumista).</p> <p>3. Entro la fine della settimana, loro *avranno completato* il progetto (projektin saattaminen päätökseen).</p> <p>4. Lei *sarà partita* prima che tu te ne accorga (lähteminen ennen kuin huomaat).</p> <p>5. Quando torneremo, voi *avrete già visto* il film (elokuvan katsominen ennen paluuta).</p> <p>6. Tra un'ora, Marco *avrà finito* di lavorare (työn päättyminen tunnin kuluttua).</p> <p>7. Prima che tu arrivi, io *avrò pulito* la casa (talon siivoaminen ennen saapumista).</p> <p>8. Quando finalmente arriveranno, noi *avremo già preparato* la cena (illallisen valmistaminen ennen saapumista).</p> <p>9. Entro domani, lei *avrà terminato* il libro (kirjan lukemisen päättäminen huomiseen mennessä).</p> <p>10. Fra due settimane, tu *avrai ottenuto* il diploma (diplomin saaminen kahden viikon kuluttua).</p>
 

Exercise 3

<p>1. Quando *avrai finito* i compiti, potrai uscire a giocare (loppuun suorittaminen).</p> <p>2. Domani, dopo che *sarò arrivato* a casa, ti chiamerò (saapuminen).</p> <p>3. Se *avrai studiato* bene, passerai l'esame (opiskelu).</p> <p>4. Quando *saranno partiti*, la casa sarà molto più tranquilla (lähteminen).</p> <p>5. Dopo che *avremo mangiato*, andremo a fare una passeggiata (syöminen).</p> <p>6. Quando *avrai comprato* il biglietto, fammi sapere (ostaminen).</p> <p>7. Se *avrà piovuto*, non potremo fare il picnic (sateinen sää).</p> <p>8. Quando *sarai tornato* dalla vacanza, raccontami tutto (palaaminen).</p> <p>9. Dopo che *saranno finiti* i lavori, la strada sarà riaperta (loppuun suorittaminen).</p> <p>10. Quando *avremo risolto* il problema, ti informeremo (ratkaiseminen).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.