Adjektiivien käyttö ”troppo” Harjoitukset italian kielellä

Italiassa adjektiivi "troppo" on monikäyttöinen ja usein väärin ymmärretty sana, joka voi aiheuttaa sekaannusta, jos sitä ei käytetä oikein. "Troppo" tarkoittaa yleensä "liian paljon" tai "liian", ja se voi esiintyä sekä positiivisissa että negatiivisissa yhteyksissä. Esimerkiksi lauseessa "Hai mangiato troppo" (Olet syönyt liikaa), "troppo" ilmaisee jotain, joka on ylittänyt sallitun tai sopivan määrän. Kuitenkin "troppo" voi myös tarkoittaa jotain erittäin positiivista, kuten "Sei troppo gentile" (Olet liian ystävällinen). Adjektiivin "troppo" oikea käyttö edellyttää sen merkityksen ja kontekstin ymmärtämistä. Tämä harjoitussivu auttaa sinua hallitsemaan "troppo" -adjektiivin käytön erilaisissa lauseissa ja tilanteissa. Harjoitusten avulla opit tunnistamaan, milloin "troppo" ilmaisee liiallisuutta ja milloin se korostaa jotain positiivista piirretta. Näiden tehtävien avulla voit parantaa kielitaitoasi ja varmistaa, että käytät tätä tärkeää adjektiivia oikein italian kielessä.

Exercise 1

<p>1. La pizza è *troppo* calda per mangiarla (liian).</p> <p>2. Questo libro è *troppo* difficile da capire (liian).</p> <p>3. Il film era *troppo* lungo e noioso (liian).</p> <p>4. La musica è *troppo* alta per i miei gusti (liian).</p> <p>5. La strada è *troppo* stretta per passare (liian).</p> <p>6. Il vestito è *troppo* corto per l'occasione (liian).</p> <p>7. Questo caffè è *troppo* amaro per me (liian).</p> <p>8. La borsa è *troppo* pesante da portare (liian).</p> <p>9. La stanza è *troppo* buia per leggere (liian).</p> <p>10. Il compito è *troppo* complicato da risolvere (liian).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Il caffè è *troppo* forte per me (liian vahva).</p> <p>2. La casa è *troppo* grande per noi due (liian suuri).</p> <p>3. Questo esame è *troppo* difficile per gli studenti (liian vaikea).</p> <p>4. Il film era *troppo* lungo e noioso (liian pitkä).</p> <p>5. La musica è *troppo* alta in questo club (liian kova).</p> <p>6. Il vestito è *troppo* stretto per me (liian tiukka).</p> <p>7. Il cibo è *troppo* piccante per i bambini (liian tulinen).</p> <p>8. La temperatura è *troppo* bassa in questa stanza (liian matala).</p> <p>9. La montagna è *troppo* alta da scalare senza attrezzatura (liian korkea).</p> <p>10. Il libro è *troppo* pesante da portare in borsa (liian raskas).</p>
 

Exercise 3

<p>1. Il caffè è *troppo* caldo per berlo subito (liian kuuma).</p> <p>2. Questo vestito è *troppo* stretto per me (liian pieni).</p> <p>3. La musica è *troppo* alta, non riesco a concentrarmi (liian kova).</p> <p>4. Il film era *troppo* noioso, mi sono addormentato (liian tylsä).</p> <p>5. La torta è *troppo* dolce per i miei gusti (liian makea).</p> <p>6. Questo compito è *troppo* difficile per i bambini (liian vaikea).</p> <p>7. La stanza è *troppo* buia, non vedo nulla (liian pimeä).</p> <p>8. Il viaggio è *troppo* lungo per un solo giorno (liian pitkä).</p> <p>9. Questo libro è *troppo* pesante da portare in borsa (liian raskas).</p> <p>10. La mia nuova casa è *troppo* lontana dall'ufficio (liian kaukana).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.