Using “more” and “most” Exercises in Latvian language

In Latvian, like in English, comparatives and superlatives are used to describe the degree of a quality. The words "more" (vairāk) and "most" (visvairāk) play a crucial role in forming these expressions. Understanding how to correctly use "vairāk" and "visvairāk" can significantly enhance your ability to communicate nuances and make your sentences more precise. Just as in English, these words help to compare two or more items, people, or situations, expressing either a higher degree of a particular quality or the highest degree among a group. When learning to use "vairāk" and "visvairāk" in Latvian, it's essential to recognize their placement within sentences and how they interact with adjectives and adverbs. For example, "vairāk" is used similarly to "more" in English, to indicate a greater amount or degree. On the other hand, "visvairāk" is akin to "most," used to signify the highest degree of something. Through targeted exercises, you will practice forming sentences that effectively compare qualities and quantities, enhancing both your spoken and written Latvian.

Exercise 1

<p>1. Viņš ir *gudrāks* nekā viņa brālis (more intelligent).</p> <p>2. Šis ir *garšīgākais* ēdiens, ko esmu jebkad ēdis (most delicious).</p> <p>3. Anna ir *skaistāka* nekā viņas māsa (more beautiful).</p> <p>4. Šis ir *dārgākais* pulkstenis veikalā (most expensive).</p> <p>5. Šī grāmata ir *interesantāka* nekā tā, kuru lasīju pagājušajā nedēļā (more interesting).</p> <p>6. Viņa ir *draudzīgākā* skolotāja skolā (most friendly).</p> <p>7. Šis ceļojums bija *garāks* nekā pagājušais (longer).</p> <p>8. Šī filma ir *populārākā* kinoteātros šobrīd (most popular).</p> <p>9. Viņa dzīvoklis ir *lielāks* nekā mans (larger).</p> <p>10. Šī ir *svarīgākā* sapulce šajā mēnesī (most important).</p>
 

Exercise 2

<p>1. The book I'm reading is the *most* interesting one I've ever read (superlative degree).</p> <p>2. She is *more* talented than her brother at playing the piano (comparative degree).</p> <p>3. This is the *most* beautiful place I have ever visited (superlative degree).</p> <p>4. He is *more* patient than anyone I know (comparative degree).</p> <p>5. This puzzle is the *most* difficult one in the collection (superlative degree).</p> <p>6. She speaks *more* languages than anyone else in her class (comparative degree).</p> <p>7. That was the *most* exciting game of the season (superlative degree).</p> <p>8. He is *more* experienced than his colleagues (comparative degree).</p> <p>9. This is the *most* expensive restaurant in town (superlative degree).</p> <p>10. She is *more* dedicated to her work than her coworkers (comparative degree).</p>
 

Exercise 3

<p>1. Viņš ir *gudrāks* par savu brāli (adjective meaning "smarter").</p> <p>2. Šī ir *skaistākā* pludmale, ko esmu redzējis (adjective meaning "most beautiful").</p> <p>3. Es domāju, ka šis uzdevums ir *grūtāks* nekā iepriekšējais (adjective meaning "harder").</p> <p>4. Viņa ir *vecākā* no visiem bērniem klasē (adjective meaning "oldest").</p> <p>5. Es meklēju *jaunāku* māju, jo šī ir pārāk veca (adjective meaning "newer").</p> <p>6. Šis koks ir *garāks* nekā tas (adjective meaning "taller").</p> <p>7. Tā ir *saldākā* zemeņu šķirne, ko esmu garšojis (adjective meaning "sweetest").</p> <p>8. Man patīk šī grāmata, jo tā ir *interesantāka* nekā citas (adjective meaning "more interesting").</p> <p>9. Šis ceļojums bija *ilgāks* nekā mēs bijām plānojuši (adjective meaning "longer").</p> <p>10. Viņš ir *labākais* futbolists komandā (adjective meaning "best").</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.