Superlative forms of adjectives Exercises in Lithuanian language

Understanding the superlative forms of adjectives is essential when learning Lithuanian, as it allows you to express the highest degree of a quality among three or more items. Just like in English, where adjectives change form to indicate the superlative (e.g., "fastest," "most beautiful"), Lithuanian adjectives also undergo specific alterations. However, the rules and structures differ, making it crucial to grasp these patterns to communicate effectively and accurately in Lithuanian. Lithuanian uses suffixes and, at times, additional words to form the superlative. For instance, the suffix "-iausias" is commonly added to the base form of the adjective. Understanding the nuances of these transformations will not only enhance your descriptive abilities but also deepen your overall proficiency in the language. In the exercises that follow, you'll practice forming and using superlative adjectives in various contexts, helping solidify your understanding and application of this important grammatical feature.

Exercise 1

<p>1. Mano sesuo yra *aukščiausia* mūsų šeimoje (tall).</p> <p>2. Ši knyga yra *įdomiausia* mano kolekcijoje (interesting).</p> <p>3. Jis yra *greičiausias* bėgikas mokykloje (fast).</p> <p>4. Šis restoranas yra *geriausias* mieste (good).</p> <p>5. Tai buvo *sunkiausia* diena mano gyvenime (difficult).</p> <p>6. Jos namai yra *gražiausi* visame kaime (beautiful).</p> <p>7. Šis filmas yra *juokingiausias* kokį esu matęs (funny).</p> <p>8. Jis yra *protingiausias* mokinys klasėje (smart).</p> <p>9. Šios gėlės yra *spalvingiausios* sode (colorful).</p> <p>10. Tai yra *brangiausias* automobilis, kurį galiu nusipirkti (expensive).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Ši knyga yra *įdomiausia* bibliotekoje (most interesting).</p> <p>2. Jis yra *aukščiausias* klasėje (tallest).</p> <p>3. Šiandien yra *karščiausia* diena šią vasarą (hottest).</p> <p>4. Ji yra *gražiausia* mergina mokykloje (most beautiful).</p> <p>5. Šis filmas yra *geriausias* iš visų, kuriuos mačiau (best).</p> <p>6. Tai buvo *sunkiausias* egzaminas mano gyvenime (hardest).</p> <p>7. Jis turi *brangiausią* automobilį mieste (most expensive).</p> <p>8. Tai yra *saldžiausia* arbata, kokią esu ragavęs (sweetest).</p> <p>9. Šis miestas yra *didžiausias* šalyje (largest).</p> <p>10. Jis yra *stipriausias* sportininkas komandoje (strongest).</p>
 

Exercise 3

<p>1. Jis yra *aukščiausias* klasėje (adjective for "tall").</p> <p>2. Tai buvo *geriausia* diena mano gyvenime (adjective for "good").</p> <p>3. Ji yra *gražiausia* mergina mieste (adjective for "beautiful").</p> <p>4. Šis tortas yra *skaniausias* iš visų (adjective for "delicious").</p> <p>5. Jis yra *stipriausias* komandoje (adjective for "strong").</p> <p>6. Tai yra *brangiausias* automobilis parduotuvėje (adjective for "expensive").</p> <p>7. Ji yra *protingiausia* savo klasėje (adjective for "smart").</p> <p>8. Tai yra *ilgiausia* kelionė, kurią aš kada nors turėjau (adjective for "long").</p> <p>9. Jis yra *greičiausias* bėgikas mokykloje (adjective for "fast").</p> <p>10. Tai yra *seniausias* pastatas mieste (adjective for "old").</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.