Subordinating conjunctions like “að” Exercises in Icelandic language

Subordinating conjunctions play a crucial role in constructing complex sentences in Icelandic, just as they do in English. These small but mighty words, such as "að," help to link a dependent clause to an independent clause, providing additional context, details, or conditions. Understanding how to use subordinating conjunctions effectively can greatly enhance your fluency and ability to convey nuanced thoughts in Icelandic. Whether you're discussing a sequence of events, expressing a reason, or detailing a condition, mastering these conjunctions is essential for clear and coherent communication. In Icelandic, "að" is one of the most frequently used subordinating conjunctions and is equivalent to the English word "that." It serves as a bridge in sentences, connecting the main clause to a subordinate clause to provide further information. For example, in the sentence "Ég veit að þú ert að læra íslensku" (I know that you are learning Icelandic), "að" connects the knowledge expressed in the main clause with the action described in the subordinate clause. Through various exercises, you will learn how to identify and use "að" and other subordinating conjunctions, enhancing your ability to create more complex and meaningful sentences in Icelandic.

Exercise 1

<p>1. Ég veit *að* þú ert klár (subordinating conjunction indicating knowledge).</p> <p>2. Hann sagði *að* hann myndi koma á morgun (subordinating conjunction indicating reported speech).</p> <p>3. Við trúum *að* þetta sé satt (subordinating conjunction indicating belief).</p> <p>4. Hún vonaði *að* veðrið myndi batna (subordinating conjunction indicating hope).</p> <p>5. Kennarinn bað mig *að* fara yfir verkefnið aftur (subordinating conjunction indicating request).</p> <p>6. Þau ákváðu *að* kaupa nýja íbúð (subordinating conjunction indicating decision).</p> <p>7. Ég er hræddur um *að* það muni rigna (subordinating conjunction indicating fear).</p> <p>8. Hann vissi ekki *að* ég væri að koma (subordinating conjunction indicating lack of knowledge).</p> <p>9. Við áttum von á *að* hann kæmi í dag (subordinating conjunction indicating expectation).</p> <p>10. Hún vonaði *að* þau myndu ná prófinu (subordinating conjunction indicating hope).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Ég veit *að* þú kemur í kvöld (subordinating conjunction meaning "that").</p> <p>2. Hann sagði *að* hann væri veikur (subordinating conjunction meaning "that").</p> <p>3. Þau vonast til *að* fá vinnu fljótlega (subordinating conjunction meaning "that").</p> <p>4. Hún trúir ekki *að* hann hafi gert þetta (subordinating conjunction meaning "that").</p> <p>5. Við sjáum *að* veðrið er að batna (subordinating conjunction meaning "that").</p> <p>6. Hann hélt *að* hún myndi koma (subordinating conjunction meaning "that").</p> <p>7. Hún vonaðist til *að* veðrið myndi lagast (subordinating conjunction meaning "that").</p> <p>8. Ég held *að* ég hafi rétt fyrir mér (subordinating conjunction meaning "that").</p> <p>9. Þau óttuðust *að* missa vinnuna (subordinating conjunction meaning "that").</p> <p>10. Við vitum *að* hann hefur mikið að gera (subordinating conjunction meaning "that").</p>
 

Exercise 3

<p>1. Hann sagði *að* hann myndi koma seint (subordinating conjunction often used for "that").</p> <p>2. Ég veit *að* þú getur gert þetta (subordinating conjunction used to express knowledge or belief).</p> <p>3. Við munum bíða *þar til* rigningin hættir (subordinating conjunction used for "until").</p> <p>4. Hún spurði *hvort* ég vildi koma með (subordinating conjunction used for "if" in indirect questions).</p> <p>5. Ég ætla að fara *þótt* það sé kalt úti (subordinating conjunction used for "even though").</p> <p>6. Hann hlustaði á tónlist *meðan* hann vann (subordinating conjunction used for "while").</p> <p>7. Við munum halda áfram *ef* veðrið er gott (subordinating conjunction used for "if" in conditional sentences).</p> <p>8. Hún kom *þegar* klukkan sló sex (subordinating conjunction used for "when").</p> <p>9. Ég verð heima *þar sem* ég er veikur (subordinating conjunction used for "because" or "since").</p> <p>10. Þú verður að klára verkið *áður en* þú ferð heim (subordinating conjunction used for "before").</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.