Irregular comparatives Exercises in Latvian language

Irregular comparatives in the Latvian language can present a unique challenge for learners due to their deviation from standard comparative formation rules. Unlike regular comparatives that typically involve predictable endings, irregular comparatives often require memorization of specific forms. Understanding these irregularities is crucial for achieving fluency and accuracy in both written and spoken Latvian, as they frequently appear in everyday conversation and literature. This page provides a variety of grammar exercises designed to help you master these irregular comparatives, enhancing your ability to communicate more effectively and naturally. The exercises on this page are structured to gradually build your proficiency with irregular comparatives. You'll encounter a range of activities, from fill-in-the-blank sentences to translation tasks, each aimed at reinforcing your understanding and recall of these unique forms. By engaging with these exercises, you'll develop a deeper insight into the nuances of Latvian grammar, allowing you to use comparatives with confidence and precision. Whether you're a beginner or looking to refine your skills, these exercises offer valuable practice to help you navigate the complexities of Latvian irregular comparatives.

Exercise 1

<p>1. Viņš ir *lielāks* par savu brāli (bigger).</p> <p>2. Šī grāmata ir *sliktāka* nekā tā, kuru lasīju pagājušajā nedēļā (worse).</p> <p>3. Viņa dzied *labāk* nekā jebkurš cits korī (better).</p> <p>4. Šis ceļš ir *īsāks* nekā tas, kuru mēs izmantojām vakar (shorter).</p> <p>5. Manas atzīmes ir *augstākas* nekā pagājušajā semestrī (higher).</p> <p>6. Šodien ir *siltāks* nekā vakar (warmer).</p> <p>7. Šī māja ir *dārgāka* nekā tā, kuru redzējām iepriekš (more expensive).</p> <p>8. Viņš ir *jaunāks* par savu māsu (younger).</p> <p>9. Tas bija *sliktākais* laiks manā dzīvē (worst).</p> <p>10. Šī automašīna ir *ātrāka* nekā mana vecā (faster).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Viņš ir *lielāks* par mani (bigger).</p> <p>2. Šī soma ir *smagāka* nekā tā (heavier).</p> <p>3. Mana māsa ir *vecāka* par mani (older).</p> <p>4. Šis ceļš ir *īsāks* nekā tas (shorter).</p> <p>5. Šodien ir *siltāk* nekā vakar (warmer).</p> <p>6. Viņa ir *skaistāka* par savu māsu (more beautiful).</p> <p>7. Šī grāmata ir *interesantāka* par to (more interesting).</p> <p>8. Viņš ir *stiprāks* par savu brāli (stronger).</p> <p>9. Tas ir *svarīgāk* par visu citu (more important).</p> <p>10. Šis uzdevums ir *grūtāks* nekā iepriekšējais (harder).</p>
 

Exercise 3

<p>1. Šīs kurpes ir *labākas* nekā tās, kuras es nopirku pagājušajā gadā (better).</p> <p>2. Mans brālis ir *vecāks* par mani (older).</p> <p>3. Šodien ir *sliktāks* laiks nekā vakar (worse).</p> <p>4. Jaunā filma ir *interesantāka* nekā vecā (more interesting).</p> <p>5. Viņa ir *gudrāka* nekā viņas draudzene (smarter).</p> <p>6. Šis ceļojums bija *garāks* nekā iepriekšējais (longer).</p> <p>7. Jaunais restorāns ir *lētāks* nekā tas, kur mēs bijām pagājušajā nedēļā (cheaper).</p> <p>8. Šī grāmata ir *labāka* nekā tā, ko es lasīju pagājušajā mēnesī (better).</p> <p>9. Viņš ir *stiprāks* nekā viņa brālis (stronger).</p> <p>10. Šis uzdevums ir *grūtāks* nekā iepriekšējais (harder).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.