Correlative conjunctions Exercises in Lithuanian language

Correlative conjunctions are essential components of the Lithuanian language, connecting words, phrases, or clauses to convey relationships and enhance the complexity of sentences. Mastering these conjunctions can significantly improve your fluency and comprehension, allowing you to construct more nuanced and sophisticated expressions. This page offers a variety of grammar exercises designed to help you practice and internalize the use of correlative conjunctions in Lithuanian, making it easier for you to communicate effectively and understand native texts. The exercises provided here will guide you through the intricacies of correlative conjunctions, such as "tiek... kiek" (as much... as), "ne tik... bet ir" (not only... but also), and "arba... arba" (either... or), among others. By engaging with these activities, you will learn how to identify and appropriately use these pairs to create balanced and coherent sentences. Whether you are a beginner looking to build a strong foundation or an advanced learner aiming to polish your skills, these exercises will support your journey to linguistic proficiency in Lithuanian.

Exercise 1

<p>1. Jis *tiek* daug dirba, *kad* neturi laiko poilsiui (so much... that).</p> <p>2. *Kaip* mokytoja, *taip* ir mokiniai stengiasi dėl gerų rezultatų (just as... so).</p> <p>3. *Kuo* daugiau skaitai, *tuo* daugiau žinai (the more... the more).</p> <p>4. *Ne tik* ji graži, *bet ir* protinga (not only... but also).</p> <p>5. *Arba* tu eini dabar, *arba* aš einu vienas (either... or).</p> <p>6. *Kol* tu miegi, *tol* aš dirbu (while... meanwhile).</p> <p>7. *Tiek* jis, *tiek* ir ji mėgsta keliauti (both... and).</p> <p>8. *Kaip* tu padarei, *taip* ir aš padarysiu (as... so).</p> <p>9. *Nėra* nei laiko, *nei* pinigų kelionei (neither... nor).</p> <p>10. *Ne tiek* svarbu, *kiek* įdomu (not as much... as).
 

Exercise 2

<p>1. *Tiek* Jonas, *tiek* Petras mėgsta sportą (both...and).</p> <p>2. *Nei* tu, *nei* aš nesuprantame šios užduoties (neither...nor).</p> <p>3. *Arba* jis, *arba* ji turės parašyti laišką (either...or).</p> <p>4. *Kaip* tu, *taip* ir aš mokausi lietuvių kalbos (just as...so).</p> <p>5. *Vienas* mokytojas, *kitas* mokinys užduoda klausimus (one...another).</p> <p>6. *Nors* oras buvo šaltas, *vis tiek* išėjome pasivaikščioti (although...still).</p> <p>7. *Kuo* daugiau mokaisi, *tuo* geriau supranti (the more...the better).</p> <p>8. *Ne tik* jis moka dainuoti, *bet ir* groti gitara (not only...but also).</p> <p>9. *Kaip* skamba, *taip* rašoma (as...so).</p> <p>10. *Kiek* žinau, *tiek* pasakysiu (as much as...so much).</p>
 

Exercise 3

<p>1. *Tiek* Jonas, *tiek* Petras mėgsta žaisti krepšinį (both...and).</p> <p>2. *Nors* jis buvo pavargęs, *bet* vis tiek nuėjo į darbą (although...but).</p> <p>3. *Arba* eisiu į kiną, *arba* liksiu namuose (either...or).</p> <p>4. *Ne* tik ji, *bet ir* jos draugės atėjo į vakarėlį (not only...but also).</p> <p>5. *Kuo* daugiau mokaisi, *tuo* geriau išlaikai egzaminus (the more...the better).</p> <p>6. *Nors* oras buvo blogas, *bet* mes vis tiek išėjome į žygį (although...but).</p> <p>7. *Tiek* Tomas, *tiek* Agnė mėgsta skaityti knygas (both...and).</p> <p>8. *Ar* jis atvyks, *ar* ne, mes pradėsime susitikimą laiku (whether...or).</p> <p>9. *Ne* tik mokytojas, *bet ir* mokiniai buvo susijaudinę prieš egzaminą (not only...but also).</p> <p>10. *Kuo* daugiau sportuoji, *tuo* sveikesnis esi (the more...the healthier).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.