Contrastive conjunctions Exercises in Lithuanian language

Contrastive conjunctions are essential elements in the Lithuanian language, allowing speakers to express opposing ideas or highlight differences within sentences. These conjunctions, such as "tačiau" (however), "bet" (but), and "vis dėlto" (nevertheless), play a crucial role in creating more nuanced and dynamic statements. Understanding how to use these conjunctions correctly can significantly enhance your ability to communicate more precisely and effectively in Lithuanian. Through practice, you can learn to balance contrasting thoughts and improve the coherence of your speech or writing. In Lithuanian, contrastive conjunctions not only serve to connect clauses but also to reflect the speaker's attitude and emphasis. They help in structuring arguments, comparing different perspectives, and adding depth to your language use. This page offers a variety of grammar exercises designed to help you master these conjunctions. By engaging with these exercises, you will develop a stronger grasp of how to apply contrastive conjunctions in various contexts, leading to more polished and sophisticated language skills. Dive in and start practicing to elevate your proficiency in Lithuanian!

Exercise 1

<p>1. Jis mėgsta sportą, *bet* nemėgsta žiūrėti televizoriaus (contrastive conjunction).</p> <p>2. Aš noriu eiti į kiną, *bet* turiu daug darbo (contrastive conjunction).</p> <p>3. Ji mokosi labai gerai, *tačiau* kartais praleidžia pamokas (contrastive conjunction).</p> <p>4. Mes norėjome keliauti į kalnus, *bet* oras buvo prastas (contrastive conjunction).</p> <p>5. Nors jis yra labai užimtas, *visgi* jis randa laiko sportui (contrastive conjunction).</p> <p>6. Ji daug dirba, *tačiau* vis dar randa laiko šeimai (contrastive conjunction).</p> <p>7. Jis valgo daug saldumynų, *bet* yra labai sveikas (contrastive conjunction).</p> <p>8. Aš mėgstu žiemą, *tačiau* nekenčiu šalčio (contrastive conjunction).</p> <p>9. Ji norėtų išmokti groti gitara, *bet* neturi laiko (contrastive conjunction).</p> <p>10. Jis labai nori keliauti, *tačiau* bijo skristi lėktuvu (contrastive conjunction).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Jis valgė ledus, *bet* nesijautė gerai (contrastive conjunction meaning "but").</p> <p>2. Ji norėjo miegoti, *tačiau* turėjo mokytis (contrastive conjunction meaning "however").</p> <p>3. Jie kalbėjo garsiai, *bet* niekas jų negirdėjo (contrastive conjunction meaning "but").</p> <p>4. Vaikai norėjo eiti į kiną, *tačiau* neturėjo pinigų (contrastive conjunction meaning "however").</p> <p>5. Aš noriu pavalgyti, *bet* neturiu laiko (contrastive conjunction meaning "but").</p> <p>6. Ji stengėsi daug dirbti, *tačiau* rezultatai nebuvo geri (contrastive conjunction meaning "however").</p> <p>7. Jis mėgsta sportuoti, *bet* dažnai tingi (contrastive conjunction meaning "but").</p> <p>8. Jie planavo kelionę, *tačiau* oras buvo blogas (contrastive conjunction meaning "however").</p> <p>9. Aš myliu saldumynus, *bet* jie nėra sveiki (contrastive conjunction meaning "but").</p> <p>10. Ji nori mokytis, *tačiau* neturi laiko (contrastive conjunction meaning "however").</p>
 

Exercise 3

<p>1. Jis mokosi labai daug, *bet* vis tiek gauna prastus pažymius (contrastive conjunction).</p> <p>2. Aš norėčiau eiti į kiną, *tačiau* neturiu laiko (contrastive conjunction).</p> <p>3. Ji dirba čia jau dešimt metų, *o* dar nėra gavusi paaukštinimo (contrastive conjunction).</p> <p>4. Jis yra labai protingas, *tačiau* kartais daro klaidų (contrastive conjunction).</p> <p>5. Aš norėjau važiuoti dviračiu, *bet* pradėjo lyti (contrastive conjunction).</p> <p>6. Jie gyvena netoli miesto centro, *o* vis tiek važiuoja automobiliu į darbą (contrastive conjunction).</p> <p>7. Aš mėgstu saldumynus, *bet* stengiuosi jų vengti (contrastive conjunction).</p> <p>8. Mes galime eiti pasivaikščioti, *tačiau* reikia palaukti, kol baigsis lietus (contrastive conjunction).</p> <p>9. Jis buvo pavargęs, *o* vis tiek ėjo į sporto salę (contrastive conjunction).</p> <p>10. Aš norėjau nusipirkti naują telefoną, *bet* neradau tinkamo modelio (contrastive conjunction).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.