Comparison of adjectives Exercises in Lithuanian language

Understanding how to compare adjectives is essential for mastering the Lithuanian language. In Lithuanian, adjectives change forms to express different degrees of comparison, similar to how English uses forms like "big," "bigger," and "biggest." This page will guide you through the comparative and superlative forms of Lithuanian adjectives, helping you grasp the rules and patterns that govern their use. Whether you're a beginner or looking to refine your skills, these exercises will provide the practice you need to become more confident in your ability to compare and contrast descriptions in Lithuanian. Lithuanian adjectives undergo specific modifications to indicate comparisons. The comparative form typically ends in "-esnis" or "-esnė" for masculine and feminine, respectively, while the superlative form often ends in "-iausias" or "-iausia." For example, the adjective "gražus" (beautiful) changes to "gražesnis" (more beautiful) and "gražiausias" (most beautiful). These exercises will illustrate these changes through practical examples and interactive drills, enabling you to apply what you learn in real-world conversations. By engaging with these exercises, you’ll develop a deeper understanding of Lithuanian grammar and enhance your overall language proficiency.

Exercise 1

<p>1. Šis filmas yra *geresnis* už tą, kurį matėme vakar (better).</p> <p>2. Jis yra *aukštesnis* už savo brolį (taller).</p> <p>3. Ši knyga yra *įdomesnė* nei ta, kurią skaičiau anksčiau (more interesting).</p> <p>4. Oras šiandien yra *šaltesnis* nei vakar (colder).</p> <p>5. Mano naujas telefonas yra *brangesnis* už senąjį (more expensive).</p> <p>6. Jis yra *protingesnis* už savo klasės draugą (smarter).</p> <p>7. Ši vieta yra *ramiau* nei miesto centras (quieter).</p> <p>8. Jos suknelė yra *gražesnė* nei mano (prettier).</p> <p>9. Kelionė į kalnus buvo *sunkesnė* nei tikėjausi (harder).</p> <p>10. Šis automobilis yra *greitesnis* už tą, kurį turėjau anksčiau (faster).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Ši knyga yra *įdomesnė* už tą (more interesting).</p> <p>2. Mano draugas yra *aukštesnis* už mane (taller).</p> <p>3. Šiandien oras yra *šaltesnis* nei vakar (colder).</p> <p>4. Jis yra *stipresnis* už savo brolį (stronger).</p> <p>5. Šis filmas yra *geresnis* nei tas, kurį matėme vakar (better).</p> <p>6. Mano automobilis yra *greitesnis* už tavo (faster).</p> <p>7. Ši užduotis yra *sunkesnė* nei praėjusi (harder).</p> <p>8. Šis namas yra *didesnis* už mūsų (bigger).</p> <p>9. Mano sesuo yra *jaunesnė* už mane (younger).</p> <p>10. Šis šuo yra *protingesnis* už kitus (smarter).</p>
 

Exercise 3

<p>1. Jis yra *aukštesnis* už savo brolį (taller).</p> <p>2. Ši knyga yra *įdomesnė* nei ta kita (more interesting).</p> <p>3. Mano šuo yra *protingesnis* už kaimyno šunį (smarter).</p> <p>4. Šiandien oras yra *geresnis* nei vakar (better).</p> <p>5. Jo automobilis yra *greitesnis* už mano (faster).</p> <p>6. Šis filmas yra *ilgiau* nei anas (longer).</p> <p>7. Ji yra *gražesnė* už savo seserį (prettier).</p> <p>8. Šis kambarys yra *šviesesnis* nei tas (brighter).</p> <p>9. Mano namas yra *didžiausias* gatvėje (biggest).</p> <p>10. Ši kava yra *karštesnė* nei aną (hotter).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.