Vertailu adjektiiveille Harjoitukset italian kielellä

Vertailu adjektiiveille on tärkeä osa italian kielen hallintaa, sillä se mahdollistaa asioiden, ihmisten ja paikkojen vertaamisen toisiinsa. Italian kielessä adjektiivien vertailu tapahtuu lisäämällä erilaisia päätteitä ja apusanoja adjektiiveihin. Näiden sääntöjen ymmärtäminen ja harjoitteleminen auttaa sinua ilmaisemaan itseäsi tarkemmin ja monipuolisemmin. Tällä sivulla tarjoamme sinulle erilaisia harjoituksia, joiden avulla voit syventää osaamistasi ja kehittää italian kielen taitojasi. Harjoitukset on suunniteltu siten, että ne kattavat kaikki vertailumuodot: positiivi, komparatiivi ja superlatiivi. Positiivimuoto on adjektiivin perusmuoto, kun taas komparatiivilla vertaillaan kahta asiaa ja superlatiivilla korostetaan äärimmäistä ominaisuutta. Harjoituksissa tulet kohtaamaan sekä säännöllisiä että epäsäännöllisiä adjektiiveja, mikä auttaa sinua hahmottamaan, kuinka erilaiset adjektiivit taipuvat vertailumuodoissa. Näin opit käyttämään italian kieltä luonnollisesti ja sujuvasti jokapäiväisissä tilanteissa.

Exercise 1

<p>1. Questo libro è *più interessante* di quello (mielenkiintoisempi).</p> <p>2. Il mio cane è *meno grande* del tuo (vähemmän suuri).</p> <p>3. Maria è *così intelligente* come Luisa (yhtä älykäs).</p> <p>4. Il film di ieri sera era *più noioso* di quello di oggi (tylsempi).</p> <p>5. Questo vino è *meno costoso* di quello francese (vähemmän kallis).</p> <p>6. Questa pizza è *più buona* di quella che ho mangiato ieri (parempi).</p> <p>7. Il mare è *così bello* come la montagna (yhtä kaunis).</p> <p>8. Questa maglietta è *più economica* di quella rossa (halvempi).</p> <p>9. La tua casa è *meno grande* della mia (vähemmän suuri).</p> <p>10. L'italiano è *più facile* del tedesco (helpompi).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Il mio cane è *più grande* del tuo (verbiili vertailu).</p> <p>2. Questo libro è *meno interessante* di quello (adjektiivien vertailu).</p> <p>3. Questa torta è *più dolce* della torta di ieri (adjektiivien vertailu).</p> <p>4. Marco è *meno alto* di Luca (adjektiivien vertailu).</p> <p>5. Questa strada è *più lunga* di quella che abbiamo percorso ieri (adjektiivien vertailu).</p> <p>6. Questo film è *meno emozionante* di quello che abbiamo visto la settimana scorsa (adjektiivien vertailu).</p> <p>7. La mia casa è *più vicina* al centro della città rispetto alla tua (adjektiivien vertailu).</p> <p>8. Questo vino è *più buono* di quello che abbiamo bevuto ieri sera (adjektiivien vertailu).</p> <p>9. La mia macchina è *meno veloce* della tua (adjektiivien vertailu).</p> <p>10. Questo esercizio è *più difficile* di quello che abbiamo fatto ieri (adjektiivien vertailu).</p>
 

Exercise 3

<p>1. Il mare Mediterraneo è *più caldo* dell'Oceano Atlantico (verbi vertailussa).</p> <p>2. La pizza margherita è *meno costosa* della pizza ai funghi (vertailu kustannuksissa).</p> <p>3. Questo libro è *più interessante* di quello (vertailu mielenkiinnossa).</p> <p>4. La torta al cioccolato è *più dolce* della torta alle mele (verbi vertailussa).</p> <p>5. La bicicletta è *meno veloce* della macchina (vertailu nopeudessa).</p> <p>6. Questo film è *più lungo* di quello (vertailu kestossa).</p> <p>7. Il cane è *più fedele* del gatto (vertailu uskollisuudessa).</p> <p>8. Questo problema è *meno complicato* di quello (vertailu vaikeudessa).</p> <p>9. La giornata di ieri è stata *più calda* di oggi (vertailu lämpötilassa).</p> <p>10. Questo vino è *più buono* di quello (vertailu maussa).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.