Verbien taivutus imperatiivissa Harjoitukset portugalin kielellä

Verbien taivutus imperatiivissa on keskeinen osa portugalin kielen hallintaa, erityisesti käytännön tilanteissa, joissa ohjeiden, pyyntöjen tai käskyjen antaminen on tarpeen. Imperatiivin avulla voit ilmaista toiminnan suoraan ja tehokkaasti, olipa kyseessä sitten kohteliaat pyynnöt tai välittömät käskyt. Portugalin kielessä imperatiivimuodot eroavat hieman riippuen siitä, puhutaanko sinuttelun vai teitittelyn kautta, ja ne voivat myös muuttua verbin päättymisen mukaan. Tässä osiossa keskitytään näihin muotoihin ja niiden käyttöön erilaisissa tilanteissa, jotta voit ilmaista itseäsi selkeästi ja oikein. Harjoitukset keskittyvät sekä yksittäisten verbien taivutukseen että niiden käyttöön lauseissa, mikä auttaa sinua ymmärtämään ja soveltamaan opittua käytännössä. Tulet kohtaamaan erilaisia tehtäviä, jotka vaihtelevat monivalintakysymyksistä täydennystehtäviin ja lauseiden muodostamiseen, jotta saat kattavan käsityksen imperatiivin käytöstä. Näiden harjoitusten avulla voit parantaa taitojasi ja varmuuttasi portugalin kielen imperatiivimuotojen käytössä, mikä tekee kommunikoinnistasi sujuvampaa ja luonnollisempaa.

Exercise 1

<p>1. *Come* aqui agora! (verbi tulla imperatiivissa, yksikön toinen persoona)</p> <p>2. Não *faça* isso! (verbi tehdä imperatiivissa, yksikön toinen persoona)</p> <p>3. *Vá* para casa imediatamente! (verbi mennä imperatiivissa, yksikön toinen persoona)</p> <p>4. Por favor, *abra* a porta. (verbi avata imperatiivissa, yksikön toinen persoona)</p> <p>5. *Diga* a verdade! (verbi sanoa imperatiivissa, yksikön toinen persoona)</p> <p>6. *Escreva* seu nome aqui. (verbi kirjoittaa imperatiivissa, yksikön toinen persoona)</p> <p>7. *Leia* este livro. (verbi lukea imperatiivissa, yksikön toinen persoona)</p> <p>8. *Compre* este produto. (verbi ostaa imperatiivissa, yksikön toinen persoona)</p> <p>9. *Feche* a janela. (verbi sulkea imperatiivissa, yksikön toinen persoona)</p> <p>10. *Escute* o professor. (verbi kuunnella imperatiivissa, yksikön toinen persoona)</p>
 

Exercise 2

<p>1. *Venha* aqui rapidamente. (tule) </p> <p>2. *Faça* o seu trabalho agora. (tehdä) </p> <p>3. *Vá* para a escola imediatamente. (mennä) </p> <p>4. *Diga* a verdade. (sanoa) </p> <p>5. *Coma* seus vegetais. (syödä) </p> <p>6. *Leia* este livro. (lukea) </p> <p>7. *Escreva* uma carta ao seu amigo. (kirjoittaa) </p> <p>8. *Abra* a janela, por favor. (avata) </p> <p>9. *Feche* a porta quando sair. (sulkea) </p> <p>10. *Escute* a música com atenção. (kuunnella) </p>
 

Exercise 3

<p>1. *Vá* para a escola agora (verb for movement).</p> <p>2. *Coma* seus vegetais, por favor (verb for eating).</p> <p>3. *Fale* mais devagar, estou aprendendo (verb for speaking).</p> <p>4. *Escreva* a resposta no quadro (verb for writing).</p> <p>5. *Escute* a música que eu gosto (verb for listening).</p> <p>6. *Leia* o livro até o final (verb for reading).</p> <p>7. *Trabalhe* mais rápido para terminar a tempo (verb for working).</p> <p>8. *Abra* a porta para mim (verb for opening).</p> <p>9. *Feche* a janela, está muito frio (verb for closing).</p> <p>10. *Ajude* sua irmã com a lição de casa (verb for helping).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.