Säännöllisten verbien preesensmuoto Harjoitukset italian kielellä

Italian säännöllisten verbien preesensmuotojen hallitseminen on tärkeä askel kielen oppimisessa. Preesensmuotoa käytetään ilmaisemaan nykyhetkessä tapahtuvia toimintoja, toistuvia tapahtumia sekä yleisiä totuuksia. Italian kielessä säännölliset verbit jaetaan kolmeen konjugaatioon, jotka päättyvät -are, -ere ja -ire. Jokaisella konjugaatiolla on omat erityiset päätteensä, mutta niiden perussäännöt ovat yksinkertaiset ja loogiset. Kun opit nämä säännöt, voit helposti muodostaa lauseita ja kommunikoida sujuvasti jokapäiväisissä tilanteissa. Tällä sivulla löydät monipuolisia harjoituksia, jotka auttavat sinua oppimaan ja vahvistamaan säännöllisten verbien preesensmuotojen käyttöä. Harjoitukset on suunniteltu eri vaikeustasoille, joten voit edetä omaan tahtiisi ja kerrata tarvittaessa. Lisäksi saat hyödyllisiä vinkkejä ja esimerkkejä, jotka selkeyttävät verbien taivutusta ja käyttöä erilaisissa yhteyksissä. Riippumatta siitä, oletko vasta-alkaja tai jo hieman kokeneempi italian opiskelija, nämä harjoitukset auttavat sinua saavuttamaan varmuutta ja sujuvuutta kielitaidossasi.

Exercise 1

<p>1. Io *mangio* una mela ogni giorno (verbi preesens, ensimmäinen persoona yksikössä).</p> <p>2. Maria *parla* tre lingue fluentemente (verbi preesens, kolmas persoona yksikössä).</p> <p>3. Noi *studiamo* insieme per l'esame (verbi preesens, ensimmäinen persoona monikossa).</p> <p>4. Tu *corri* ogni mattina al parco (verbi preesens, toinen persoona yksikössä).</p> <p>5. Loro *giocano* a calcio nel fine settimana (verbi preesens, kolmas persoona monikossa).</p> <p>6. Voi *cantate* una canzone bellissima (verbi preesens, toinen persoona monikossa).</p> <p>7. Luca *scrive* una lettera alla sua amica (verbi preesens, kolmas persoona yksikössä).</p> <p>8. Io *leggo* un libro interessante (verbi preesens, ensimmäinen persoona yksikössä).</p> <p>9. Tu *dormi* otto ore ogni notte (verbi preesens, toinen persoona yksikössä).</p> <p>10. Noi *balliamo* insieme alla festa (verbi preesens, ensimmäinen persoona monikossa).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Io *parlo* italiano (verb for speaking).</p> <p>2. Tu *mangi* la pizza (verb for eating).</p> <p>3. Lui *studia* matematica (verb for studying).</p> <p>4. Noi *viviamo* in Italia (verb for living).</p> <p>5. Voi *cantate* una canzone (verb for singing).</p> <p>6. Loro *giocano* a calcio (verb for playing a sport).</p> <p>7. Io *lavoro* in ufficio (verb for working).</p> <p>8. Tu *corri* nel parco (verb for running).</p> <p>9. Lei *scrive* una lettera (verb for writing).</p> <p>10. Noi *leggiamo* un libro (verb for reading).</p>
 

Exercise 3

<p>1. Io *studio* l'italiano ogni giorno (verbi per oppia).</p> <p>2. Tu *mangi* una mela per colazione (verbi syömisestä).</p> <p>3. Lui *guarda* la televisione ogni sera (verbi katsomisesta).</p> <p>4. Noi *cantiamo* una canzone italiana (verbi laulamisesta).</p> <p>5. Voi *dormite* otto ore ogni notte (verbi nukkumisesta).</p> <p>6. Loro *giocano* a calcio nel parco (verbi urheilusta).</p> <p>7. Io *corro* ogni mattina nel parco (verbi liikkumisesta).</p> <p>8. Tu *scrivi* una lettera alla tua amica (verbi kirjoittamisesta).</p> <p>9. Lei *legge* un libro interessante (verbi lukemisesta).</p> <p>10. Noi *pranziamo* insieme ogni domenica (verbi syömisestä).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.