Säännöllisten -er verbien taivutus preesensissä Harjoitukset portugalin kielellä

Portugalin kielen säännöllisten -er päätteisten verbien taivutus preesensissä on keskeinen osa kielen oppimista. Näiden verbien oikea taivuttaminen auttaa sinua kommunikoimaan sujuvasti ja selkeästi arjen tilanteissa. Tässä osiossa keskitymme erityisesti siihen, miten -er päätteiset verbit taipuvat preesensissä eri persoonamuodoissa. Harjoitukset tarjoavat sinulle mahdollisuuden vahvistaa osaamistasi ja varmistaa, että hallitset nämä taivutukset erinomaisesti. Harjoitusten avulla voit oppia erottelemaan verbien erilaiset päätteet sekä ymmärtämään niiden käyttöä lauseissa. Jokainen harjoitus on suunniteltu auttamaan sinua tunnistamaan ja käyttämään säännöllisiä -er verbejä oikein. Koska säännölliset -er verbit ovat hyvin yleisiä portugalin kielessä, niiden hallitseminen antaa sinulle vahvan perustan kielen jatko-opiskelulle. Toivomme, että harjoitukset ovat sinulle hyödyllisiä ja että niiden kautta saat varmuutta portugalin kielen käyttöön preesensissä.

Exercise 1

<p>1. Eu *como* uma maçã todos os dias (verbi 'syödä').</p> <p>2. Eles *bebem* água após o exercício (verbi 'juoda').</p> <p>3. Nós *vendemos* nossa casa no mês passado (verbi 'myydä').</p> <p>4. Você *aprende* rápido na escola (verbi 'oppia').</p> <p>5. Ela *escreve* um e-mail para o chefe (verbi 'kirjoittaa').</p> <p>6. Vocês *recebem* muitas cartas de amigos (verbi 'saada').</p> <p>7. Ele *corre* no parque todos os dias (verbi 'juosta').</p> <p>8. Nós *vemos* um filme no cinema (verbi 'nähdä').</p> <p>9. Eu *entendo* a lição de casa (verbi 'ymmärtää').</p> <p>10. Eles *decidem* o que fazer no fim de semana (verbi 'päättää').</p>
 

Exercise 2

<p>1. Eu *como* frutas todos os dias (syödä).</p> <p>2. Nós *bebemos* água com frequência (juoda).</p> <p>3. Ele *corre* no parque todas as manhãs (juosta).</p> <p>4. Eles *aprendem* português na escola (oppia).</p> <p>5. Ela *vende* flores no mercado (myydä).</p> <p>6. Vocês *escrevem* cartas para os amigos (kirjoittaa).</p> <p>7. Tu *recebes* muitos e-mails todos os dias (saada).</p> <p>8. Nós *compreendemos* a lição de hoje (ymmärtää).</p> <p>9. Eu *devo* terminar o trabalho até amanhã (täytyä).</p> <p>10. Eles *vivem* em uma cidade grande (asua).</p>
 

Exercise 3

<p>1. Eu *como* uma maçã todos os dias (verbi, syödä).</p> <p>2. Você *vende* frutas na feira (verbi, myydä).</p> <p>3. Ela *bebe* água antes de dormir (verbi, juoda).</p> <p>4. Nós *aprendemos* português na escola (verbi, oppia).</p> <p>5. Eles *escrevem* cartas para a família (verbi, kirjoittaa).</p> <p>6. Os alunos *compreendem* a lição (verbi, ymmärtää).</p> <p>7. Eu *recebo* muitas cartas todos os meses (verbi, vastaanottaa).</p> <p>8. Nós *vivemos* em uma cidade grande (verbi, elää/asua).</p> <p>9. Vocês *respondem* às perguntas do professor (verbi, vastata).</p> <p>10. Ela *teme* cães grandes (verbi, pelätä).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.