Progressiiviset aikamuodot (stare + gerundio) Harjoitukset italian kielellä

Progressiiviset aikamuodot, eli stare + gerundio, ovat keskeisiä italian kielen hallinnassa, sillä ne auttavat ilmaisemaan käynnissä olevia tai jatkuvia toimintoja. Tässä aikamuodossa käytetään apuverbiä "stare" ja verbin gerundimuotoa, mikä vastaa suomen kielen "olla tekemässä" -rakennetta. Esimerkiksi lause "Sto leggendo un libro" tarkoittaa "Olen lukemassa kirjaa". Tämä rakenne korostaa toiminnan jatkuvuutta ja ajankohtaisuutta, ja sen ymmärtäminen ja käyttö rikastuttavat merkittävästi italiankielistä ilmaisua. Tällä sivulla löydät monipuolisia harjoituksia, joiden avulla voit syventää ymmärrystäsi progressiivisista aikamuodoista ja vahvistaa taitojasi niiden käytössä. Harjoitukset on suunniteltu eritasoisille oppijoille, ja ne kattavat sekä peruskäytön että monimutkaisemmat rakenteet. Aloita perusmuodoista ja siirry asteittain haastavampiin tehtäviin. Näin voit varmistaa, että hallitset nämä tärkeät rakenteet ja pystyt käyttämään niitä sujuvasti eri tilanteissa.

Exercise 1

<p>1. Maria *sta leggendo* un libro (verbi per lukeminen).</p> <p>2. Noi *stiamo mangiando* la cena (verbi per syöminen).</p> <p>3. Io *sto studiando* per l'esame (verbi per opiskeleminen).</p> <p>4. Lui *sta correndo* nel parco (verbi per juokseminen).</p> <p>5. Voi *state cantando* una canzone (verbi per laulaminen).</p> <p>6. Loro *stanno guardando* un film (verbi per katsominen).</p> <p>7. Tu *stai scrivendo* una lettera (verbi per kirjoittaminen).</p> <p>8. Noi *stiamo parlando* al telefono (verbi per puhuminen).</p> <p>9. Lei *sta cucinando* la cena (verbi per ruoanlaitto).</p> <p>10. Io *sto dormendo* nella mia stanza (verbi per nukkuminen).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Maria *sta leggendo* un libro molto interessante (tekee tällä hetkellä).</p> <p>2. Noi *stiamo mangiando* la pizza in questo momento (syö juuri nyt).</p> <p>3. Loro *stanno giocando* a calcio nel parco (pelaa nyt).</p> <p>4. Io *sto scrivendo* una lettera importante (kirjoittaa nyt).</p> <p>5. Tu *stai guardando* un film al cinema (katsoo elokuvaa).</p> <p>6. Lui *sta lavorando* in ufficio adesso (tekee työtä tällä hetkellä).</p> <p>7. Voi *state studiando* per l'esame di domani (opiskele juuri nyt).</p> <p>8. Lei *sta parlando* al telefono con sua madre (keskustelee juuri nyt).</p> <p>9. Noi *stiamo camminando* lungo la spiaggia (kävelee juuri nyt).</p> <p>10. Voi *state preparando* la cena per la famiglia (valmistelee ruokaa juuri nyt).</p>
 

Exercise 3

<p>1. Io *sto leggendo* un libro interessante (verb for reading).</p> <p>2. Loro *stanno cucinando* una cena deliziosa (verb for cooking).</p> <p>3. Noi *stiamo guardando* un film al cinema (verb for watching).</p> <p>4. Tu *stai ascoltando* musica classica (verb for listening).</p> <p>5. Lei *sta studiando* per l'esame di domani (verb for studying).</p> <p>6. Voi *state lavorando* su un progetto importante (verb for working).</p> <p>7. Lui *sta correndo* al parco ogni mattina (verb for running).</p> <p>8. Io *sto pulendo* la mia stanza (verb for cleaning).</p> <p>9. Loro *stanno parlando* al telefono con gli amici (verb for speaking).</p> <p>10. Noi *stiamo scrivendo* una lettera al direttore (verb for writing).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.