Prepositiot infinitiivien kanssa Harjoitukset italian kielellä

Prepositiot infinitiivien kanssa ovat olennainen osa italian kieltä ja niiden hallitseminen on tärkeää sujuvan ja luonnollisen kielenkäytön kannalta. Italia käyttää prepositioita monipuolisesti yhdessä infinitiivimuotojen kanssa, ja niiden väärinkäyttö voi johtaa väärinymmärryksiin tai epäselvyyksiin. Tällä sivulla esittelemme kattavasti erilaisia prepositioita, joita käytetään infinitiivien yhteydessä, ja tarjoamme monipuolisia harjoituksia, joiden avulla voit parantaa taitojasi ja varmistaa, että käytät prepositioita oikein. Harjoitukset on suunniteltu niin, että ne auttavat sinua ymmärtämään ja omaksumaan oikeat prepositiokäytännöt eri tilanteissa. Ne kattavat yleisimpiä rakenteita ja lauseita, joissa prepositiot yhdistyvät infinitiiveihin, kuten "a", "di" ja "per". Lisäksi harjoitukset sisältävät esimerkkejä ja selityksiä, jotka auttavat sinua tunnistamaan ja korjaamaan mahdolliset virheet. Näin voit kehittää kielitaitoasi systemaattisesti ja saavuttaa paremman ymmärryksen italian prepositioiden käytöstä infinitiivien kanssa.

Exercise 1

<p>1. Mi piace *andare* al cinema (verbi infinitivi liittyen nautintoihin).</p> <p>2. Sto imparando *a cucinare* meglio (infinitiivi liittyen oppimiseen).</p> <p>3. Ho bisogno *di studiare* per l'esame (infinitiivi liittyen tarve).</p> <p>4. Sono felice *di vedere* i miei amici (infinitiivi liittyen tunteisiin).</p> <p>5. Ho deciso *di smettere* di fumare (infinitiivi liittyen päätökseen).</p> <p>6. Lui ha promesso *di aiutare* con il progetto (infinitiivi liittyen lupaukseen).</p> <p>7. Preferisco *leggere* libri piuttosto che guardare la TV (infinitiivi liittyen mieltymykseen).</p> <p>8. Hanno iniziato *a lavorare* insieme (infinitiivi liittyen aloitukseen).</p> <p>9. Lei ha paura *di volare* (infinitiivi liittyen pelkoon).</p> <p>10. Mi sto abituando *a vivere* in Italia (infinitiivi liittyen tottumiseen).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Voglio *imparare* a suonare il pianoforte (oppia soittamaan).</p> <p>2. Ho deciso di *andare* in vacanza in Italia (mennä lomalle).</p> <p>3. Siamo felici di *vederti* qui oggi (nähdä sinut).</p> <p>4. Ha promesso di *tornare* presto (palata pian). </p> <p>5. Sono pronto a *lavorare* fino a tardi (työskennellä myöhään).</p> <p>6. Lei ha paura di *volare* in aereo (lentää lentokoneella).</p> <p>7. Mi piace *leggere* libri gialli (lukea kirjoja).</p> <p>8. Abbiamo bisogno di *comprare* del cibo per cena (ostaa ruokaa).</p> <p>9. Ho iniziato a *correre* ogni mattina (juosta joka aamu).</p> <p>10. Sta cercando di *parlare* meglio l'italiano (puhua paremmin italiaa).</p>
 

Exercise 3

<p>1. Lui ha deciso *di* studiare all'estero (prepositio ennen infinitiiviä).</p> <p>2. Lei è andata *a* fare la spesa (prepositio ennen infinitiiviä).</p> <p>3. Abbiamo iniziato *a* leggere quel libro (prepositio ennen infinitiiviä).</p> <p>4. Mi ha invitato *a* partecipare alla festa (prepositio ennen infinitiiviä).</p> <p>5. Sono felice *di* vedere i miei amici (prepositio ennen infinitiiviä).</p> <p>6. Ha finito *di* mangiare prima di tutti (prepositio ennen infinitiiviä).</p> <p>7. Lui è pronto *a* partire per le vacanze (prepositio ennen infinitiiviä).</p> <p>8. Ha imparato *a* suonare il pianoforte (prepositio ennen infinitiiviä).</p> <p>9. È importante *di* ricordare queste regole (prepositio ennen infinitiiviä).</p> <p>10. Sta cercando *di* trovare una soluzione (prepositio ennen infinitiiviä).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.