Prepositioiden ’por’ ja ’para’ käyttö Harjoitukset portugalin kielellä

Prepositiot 'por' ja 'para' ovat usein haasteellisia portugalin kielen oppijoille, sillä niiden käyttö ja merkitys voivat olla hyvin hienovaraisia. 'Por' viittaa yleensä syyn tai välityksen kautta tapahtuvaan toimintaan, kun taas 'para' ilmaisee tarkoitusta tai kohdetta. Esimerkiksi lauseessa "Viajo por trabalho" (Matkustan työn takia) käytetään 'por' syyn ilmaisemiseksi, kun taas lauseessa "Este presente é para você" (Tämä lahja on sinulle) käytetään 'para' kohteen ilmaisemiseksi. Näiden prepositioiden oikea käyttö auttaa sinua paitsi ymmärtämään ja tuottamaan tarkempaa ja luonnollisempaa kieltä, myös välttämään väärinkäsityksiä. Harjoituksissamme keskitytään auttamaan sinua ymmärtämään näiden prepositioiden käyttöä erilaisten kontekstien kautta. Tehtävissä on monipuolisia esimerkkejä ja lauseita, joiden avulla voit harjoitella sekä 'por' että 'para' käyttöä erilaisissa tilanteissa. Harjoitukset on suunniteltu tarjoamaan sinulle mahdollisuus syventää ymmärrystäsi ja parantaa kielitaitoasi systemaattisesti. Näin voit kehittää kykyäsi käyttää prepositioita sujuvasti ja oikein jokapäiväisessä viestinnässä.

Exercise 1

<p>1. Ele viajou *para* o Brasil (kohde).</p> <p>2. Este presente é *para* você (vastaanottaja).</p> <p>3. A carta foi enviada *por* correio (väline).</p> <p>4. Ela trabalha *para* uma grande empresa (työnantaja).</p> <p>5. Passei *por* sua casa ontem (reitti).</p> <p>6. Esta decisão foi tomada *por* todos (tekijä).</p> <p>7. Estamos indo *para* a escola agora (kohde).</p> <p>8. Ele fez isso *por* amor (syy).</p> <p>9. O relatório deve ser entregue *para* o chefe (vastaanottaja).</p> <p>10. Eles correram *por* dois quilômetros (kesto).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Ele viajou *por* três países em uma semana (prepositio joka ilmaisee matkustamisen reittiä).</p> <p>2. Este presente é *para* você (prepositio joka ilmaisee lahjan saajan).</p> <p>3. Ela trabalha *para* uma grande empresa (prepositio joka ilmaisee työnantajan).</p> <p>4. Preciso terminar o relatório *para* amanhã (prepositio joka ilmaisee määräajan).</p> <p>5. A casa foi construída *por* engenheiros experientes (prepositio joka ilmaisee tekijän).</p> <p>6. Ele passou *por* momentos difíceis (prepositio joka ilmaisee tapahtuman kokemisen).</p> <p>7. Vou enviar o documento *por* e-mail (prepositio joka ilmaisee välineen).</p> <p>8. Estou fazendo isso *para* ajudar você (prepositio joka ilmaisee tarkoituksen).</p> <p>9. O trem passa *por* várias cidades (prepositio joka ilmaisee reitin).</p> <p>10. Ela comprou um presente *para* o aniversário da mãe (prepositio joka ilmaisee tarkoituksen).</p>
 

Exercise 3

<p>1. Ele comprou flores *para* sua mãe (lahja).</p> <p>2. Vou viajar *para* o Brasil no próximo mês (matkakohde).</p> <p>3. Ele fez isso *por* você (syy).</p> <p>4. O livro foi escrito *por* um famoso autor (tekijä).</p> <p>5. Este presente é *para* meu amigo (saaja).</p> <p>6. Corri *para* pegar o ônibus (tarkoitus).</p> <p>7. Ela estudou *para* o exame a noite toda (tavoite).</p> <p>8. Ele trocou o relógio *por* um celular (vaihto).</p> <p>9. Vamos sair *para* jantar (tarkoitus).</p> <p>10. A carta foi enviada *por* correio (väline).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.