Passato prossimo aikamuoto essere kanssa Harjoitukset italian kielellä

Passato prossimo on yksi Italian kielen yleisimmistä aikamuodoista, ja sitä käytetään menneisyyteen viittaavien tapahtumien kuvaamiseen. Tämä aikamuoto muodostetaan apuverbin ja pääverbin partisiipin avulla. Etenkin "essere" -apuverbin kanssa käytettäessä on tärkeää huomioida verbin taipuminen subjektin mukaan sukupuolen ja luvun perusteella. Tämä voi aluksi tuntua monimutkaiselta, mutta harjoittelun avulla opit varmasti hallitsemaan sen. Näillä harjoituksilla pääset syventämään ymmärrystäsi passato prossimo -aikamuodosta erityisesti "essere" -apuverbin käytössä. Tehtävien avulla voit harjoitella verbien oikeaa taivutusta ja oppia tunnistamaan, milloin "essere" on oikea valinta apuverbinä. Näin kehität kielitaitoasi ja pääset käyttämään menneisyyden aikamuotoa sujuvasti ja oikein erilaisissa tilanteissa.

Exercise 1

<p>1. Ieri sera noi *siamo andati* al cinema (mennä elokuviin).</p> <p>2. Lei *è stata* molto felice di vederti (olla iloinen).</p> <p>3. Dopo la scuola, io *sono tornato* a casa (palata kotiin).</p> <p>4. Voi *siete stati* molto gentili con noi (olla ystävällinen).</p> <p>5. Lui *è diventato* un bravo musicista (tulla muusikoksi).</p> <p>6. Noi *siamo arrivati* in Italia ieri (saapua).</p> <p>7. Lei *è nata* il 3 marzo (syntyä).</p> <p>8. Io *sono rimasto* a casa tutto il giorno (jäädä kotiin).</p> <p>9. Loro *sono usciti* per una passeggiata (mennä kävelylle).</p> <p>10. Tu *sei stato* al mare durante le vacanze (olla merellä).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Maria *è andata* al supermercato ieri. (verbi liikkumiselle)</p> <p>2. Noi *siamo stati* in Italia l'anno scorso. (verbi olemiselle)</p> <p>3. Loro *sono arrivati* a casa tardi la notte scorsa. (verbi liikkumiselle)</p> <p>4. Tu *sei diventato* un bravo cuoco. (verbi muutokselle)</p> <p>5. Io *sono nato* a Milano. (verbi syntymiselle)</p> <p>6. Voi *siete rimasti* a casa tutto il giorno. (verbi pysymiselle)</p> <p>7. Lei *è partita* per il viaggio di lavoro ieri. (verbi lähdölle)</p> <p>8. Loro *sono saliti* sulla montagna. (verbi kiipeämiselle)</p> <p>9. Noi *siamo tornati* a casa dopo la festa. (verbi palaamiselle)</p> <p>10. Tu *sei sceso* dal treno. (verbi laskeutumiselle)</p>
 

Exercise 3

<p>1. Ieri sera noi *siamo andati* al cinema (mennä).</p> <p>2. Maria *è tornata* a casa tardi (palata).</p> <p>3. Questa mattina io *sono uscito* presto per fare jogging (lähteä ulos).</p> <p>4. Loro *sono stati* a Roma per una settimana (olla).</p> <p>5. Dopo la lezione, tu *sei rimasto* in biblioteca a studiare (jäädä).</p> <p>6. La scorsa estate noi *siamo stati* in vacanza in montagna (olla).</p> <p>7. Lei *è arrivata* a Milano con il treno delle 10 (saapua).</p> <p>8. Ieri tu *sei venuto* a trovarmi al lavoro (tulla).</p> <p>9. Io *sono diventato* un insegnante lo scorso anno (tulla joksikin).</p> <p>10. Mia sorella *è partita* per Parigi questa mattina (lähteä).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.