Nykyinen jatkuva aikamuoto Harjoitukset italian kielellä

Nykyinen jatkuva aikamuoto, tai preesens jatkuva, on keskeinen kielioppirakenne Italian kielessä, joka auttaa ilmaisemaan meneillään olevia toimintoja. Tämä aikamuoto on erityisen hyödyllinen, kun haluat korostaa, että jokin tapahtuma tapahtuu juuri nyt tai on parhaillaan käynnissä. Italian kielessä jatkuva preesens muodostetaan yhdistämällä verbin "stare" preesens-muoto ja pääverbin gerundimuoto. Esimerkiksi lause "sto leggendo" tarkoittaa "olen lukemassa" ja osoittaa, että lukeminen on käynnissä juuri tällä hetkellä. Jatkuvan preesensin käyttö ei rajoitu pelkästään nykyhetkeen, vaan sillä voidaan myös ilmaista tulevaisuudessa tapahtuvia toimintoja, mikä tekee siitä monipuolisen aikamuodon. Opettelemalla tämän rakenteen voit parantaa merkittävästi kykyäsi kommunikoida italiaksi ja ymmärtää paremmin puhuttua ja kirjoitettua kieltä. Näiden kielioppiharjoitusten avulla saat käytännön kokemusta nykyisen jatkuvan aikamuodon käytöstä eri konteksteissa ja kehität samalla tarkkuuttasi ja sujuvuuttasi italian kielessä.

Exercise 1

<p>1. Mario *sta leggendo* un libro (verbi lukemisesta).</p> <p>2. Noi *stiamo mangiando* la pizza (verbi syömisestä).</p> <p>3. Lei *sta scrivendo* una lettera (verbi kirjoittamisesta).</p> <p>4. Voi *state guardando* un film (verbi katsomisesta).</p> <p>5. Loro *stanno camminando* nel parco (verbi kävelemisestä).</p> <p>6. Tu *stai ascoltando* la musica (verbi kuuntelemisesta).</p> <p>7. Io *sto cucinando* la cena (verbi ruoanlaitosta).</p> <p>8. Marco e Giulia *stanno ballando* alla festa (verbi tanssimisesta).</p> <p>9. Lei *sta parlando* al telefono (verbi puhumisesta).</p> <p>10. Noi *stiamo studiando* per l'esame (verbi opiskelusta).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Io *sto leggendo* un libro interessante (tekemässä jotain kirjaa).</p> <p>2. Loro *stanno mangiando* la pizza in cucina (tekemässä jotain ruokaa).</p> <p>3. Maria *sta parlando* al telefono con sua madre (tekemässä jotain puhelimen kanssa).</p> <p>4. Noi *stiamo guardando* un film al cinema (tekemässä jotain elokuvan kanssa).</p> <p>5. Tu *stai scrivendo* una lettera al tuo amico (tekemässä jotain kirjeen kanssa).</p> <p>6. Il cane *sta correndo* nel parco (tekemässä jotain puistossa).</p> <p>7. I bambini *stanno giocando* a calcio nel cortile (tekemässä jotain pallon kanssa).</p> <p>8. Io *sto cucinando* la cena per la mia famiglia (tekemässä jotain keittiössä).</p> <p>9. Lei *sta studiando* per l'esame di domani (tekemässä jotain opiskelun kanssa).</p> <p>10. Voi *state cantando* una canzone alla festa (tekemässä jotain laulun kanssa).</p>
 

Exercise 3

<p>1. Io *sto leggendo* un libro interessante (verbi yhdistettynä lukemiseen).</p> <p>2. Loro *stanno cucinando* la cena in cucina (verbi yhdistettynä ruoanlaittoon).</p> <p>3. Tu *stai studiando* per l'esame di matematica (verbi yhdistettynä opiskeluun).</p> <p>4. Noi *stiamo guardando* un film al cinema (verbi yhdistettynä katsomiseen).</p> <p>5. Lei *sta scrivendo* una lettera alla sua amica (verbi yhdistettynä kirjoittamiseen).</p> <p>6. Voi *state ascoltando* musica alla radio (verbi yhdistettynä kuunteluun).</p> <p>7. Io *sto lavorando* sul mio progetto di arte (verbi yhdistettynä työntekoon).</p> <p>8. Lui *sta correndo* nel parco ogni mattina (verbi yhdistettynä liikkumiseen).</p> <p>9. Noi *stiamo facendo* una passeggiata in montagna (verbi yhdistettynä liikkumiseen).</p> <p>10. Loro *stanno parlando* al telefono con i parenti (verbi yhdistettynä keskusteluun).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.