Määrän adverbit Harjoitukset portugalin kielellä

Määrän adverbit ovat keskeinen osa sujuvaa ja tarkkaa kielenkäyttöä, sillä niiden avulla voimme ilmaista määriä ja asteita erilaisissa tilanteissa. Portugalin kielessä nämä adverbit ovat erityisen tärkeitä, koska ne auttavat meitä antamaan tarkempia tietoja määristä, kuten esimerkiksi "poco" (vähän), "muito" (paljon) ja "demasiado" (liikaa). Oikean adverbin käyttäminen voi tehdä viestinnästäsi selkeämpää ja tehokkaampaa, joten näiden hallitseminen on tärkeää niin aloittelijoille kuin edistyneemmillekin kielenoppijoille. Tässä osiossa tarjoamme erilaisia harjoituksia, joiden avulla voit syventää ymmärrystäsi Portugalin määrän adverbeista ja harjoitella niiden käyttöä erilaisissa lause- ja tekstiyhteyksissä. Harjoitukset kattavat monipuolisesti erilaisia tilanteita, joissa määrän adverbit tulevat käyttöön, ja auttavat sinua kehittämään kielitaitoasi asteittain. Olipa tavoitteesi parantaa puhutun kielen taitoja tai vahvistaa kirjallista ilmaisua, näiden harjoitusten avulla pääset lähemmäksi sujuvaa ja itsevarmaa portugalin kielen käyttöä.

Exercise 1

<p>1. Ele está *sempre* feliz quando vai à praia (adverbi, joka tarkoittaa "aina").</p> <p>2. Ela estuda *bastante* para passar nos exames (adverbi, joka tarkoittaa "paljon").</p> <p>3. Nós comemos *demais* no jantar de ontem (adverbi, joka tarkoittaa "liikaa").</p> <p>4. O filme foi *muito* interessante (adverbi, joka tarkoittaa "erittäin").</p> <p>5. Eles saem *pouco* de casa durante a semana (adverbi, joka tarkoittaa "vähän").</p> <p>6. Ela viaja *frequentemente* a trabalho (adverbi, joka tarkoittaa "usein").</p> <p>7. Ele está *quase* terminando o projeto (adverbi, joka tarkoittaa "melkein").</p> <p>8. Nós *raramente* vamos ao cinema (adverbi, joka tarkoittaa "harvoin").</p> <p>9. Ela chega *cedo* ao trabalho todos os dias (adverbi, joka tarkoittaa "aikaisin").</p> <p>10. Ele está *completamente* certo sobre a resposta (adverbi, joka tarkoittaa "täysin").</p>
 

Exercise 2

<p>1. Eu *quase* terminei de ler o livro (melkein).</p> <p>2. Ela está *muito* feliz com o resultado (paljon).</p> <p>3. Eles trabalham *bastante* durante a semana (paljon, riittävästi).</p> <p>4. Nós *sempre* tomamos café juntos de manhã (aina).</p> <p>5. Ele *nunca* se atrasa para o trabalho (ei koskaan).</p> <p>6. Você *também* gosta de música clássica? (myös).</p> <p>7. Ela fala *demais* durante as reuniões (liikaa).</p> <p>8. Nós *quase* ganhamos o jogo ontem (melkein).</p> <p>9. Ele *ainda* não terminou a tarefa (vielä).</p> <p>10. Eles *sempre* assistem filmes aos sábados (aina).</p>
 

Exercise 3

<p>1. Ela comeu *muito* chocolate ontem (määrä, suuri määrä).</p> <p>2. O filme foi *bastante* interessante (määrä, riittävä määrä).</p> <p>3. Eu não gosto *nada* de acordar cedo (määrä, ei yhtään).</p> <p>4. Temos *pouco* tempo para terminar o projeto (määrä, pieni määrä).</p> <p>5. Ele está *sempre* ocupado com o trabalho (määrä, jatkuva).</p> <p>6. Nós viajamos *demais* nas férias (määrä, liikaa).</p> <p>7. Ela estuda *menos* do que deveria (määrä, vähemmän).</p> <p>8. Eles se encontraram *frequentemente* no café (määrä, usein).</p> <p>9. Eu saio *raramente* à noite (määrä, harvoin).</p> <p>10. Você tem *algum* dinheiro para me emprestar? (määrä, jonkin verran).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.