Konditionaalinen aikamuoto (condizionale presente) Harjoitukset italian kielellä

Konditionaalinen aikamuoto eli condizionale presente on tärkeä osa italian kieltä, ja sen hallitseminen auttaa sinua ilmaisemaan kohteliaisuutta, toiveita ja mahdollisuuksia. Tämä aikamuoto vastaa suomen kielen konditionaalia, ja sitä käytetään erityisesti silloin, kun halutaan ilmaista epävarmuutta tai kohteliaisuutta. Esimerkiksi lauseessa "Vorrei un caffè" (Haluaisin kahvin) käytetään konditionaalimuotoa "vorrei" verbistä "volere" (haluta), mikä tekee pyynnöstä kohteliaamman. Konditionaalisen aikamuodon muodostaminen italiaksi on suhteellisen yksinkertaista. Se perustuu verbin perusmuotoon ja siihen lisättäviin päätteisiin: -ei, -esti, -ebbe, -emmo, -este, -ebbero. Näiden päätteiden avulla verbit taipuvat konditionaalimuotoon kaikissa persoonissa. Esimerkiksi verbistä "parlare" (puhua) muodostetaan muoto "parlerei" (puhuisin) lisäämällä pääte -ei. Harjoittelemalla konditionaalimuodon käyttöä eri verbeillä ja lauseyhteyksissä, voit parantaa italian kielitaitoasi ja oppia ilmaisemaan itseäsi entistä monipuolisemmin.

Exercise 1

<p>1. Se avessi i soldi, *comprerei* una macchina nuova. (ostaa)</p> <p>2. Se avessi più tempo, *viaggerei* di più. (matkustaa)</p> <p>3. *Vorrei* mangiare una pizza questa sera. (haluta)</p> <p>4. Se fosse possibile, *vivrei* al mare. (asua)</p> <p>5. Se tu studiassi di più, *passeresti* l'esame. (läpäistä)</p> <p>6. Se avessi freddo, *indosserei* una giacca. (pitää päällä)</p> <p>7. Se tu mi ascoltassi, *capiresti* meglio. (ymmärtää)</p> <p>8. Se potessi scegliere, *sceglierei* il rosso. (valita)</p> <p>9. *Dovremmo* lavorare insieme per risolvere il problema. (täytyä)</p> <p>10. Se fossi in te, *telefonerei* subito al dottore. (soittaa)</p>
 

Exercise 2

<p>1. Se io *potessi*, comprerei una casa al mare. (verbi per kyky)</p> <p>2. Vorrei tanto che tu *venissi* alla festa stasera. (verbi per saapuminen)</p> <p>3. Se avessi più tempo, *andrei* in palestra ogni giorno. (verbi per liike)</p> <p>4. Lui *sarebbe* molto felice di vederti. (verbi olla)</p> <p>5. Se facesse bel tempo, *mangeremmo* fuori. (verbi syödä)</p> <p>6. Se voi *sapeste* la verità, non lo fareste. (verbi tietää)</p> <p>7. Se io *avessi* più soldi, viaggerei di più. (verbi omistaa)</p> <p>8. Se tu *parlassi* italiano, capiresti meglio. (verbi puhua)</p> <p>9. Se loro *potessero*, aiuterebbero gli amici. (verbi kyetä)</p> <p>10. Se noi *fossimo* più attenti, non faremmo errori. (verbi olla)</p>
 

Exercise 3

<p>1. Se io fossi ricco, *comprerei* una casa al mare (verbi per ostaa).</p> <p>2. Se tu avessi tempo, *aiuteresti* i tuoi amici con il trasloco (verbi per auttaa).</p> <p>3. Se Maria fosse qui, *parlerebbe* con te (verbi per puhua).</p> <p>4. Se noi avessimo una macchina, *andremmo* in vacanza (verbi per mennä).</p> <p>5. Se voi foste più attenti, *capireste* meglio la lezione (verbi per ymmärtää).</p> <p>6. Se Luca non fosse stanco, *uscirebbe* con noi stasera (verbi per mennä ulos).</p> <p>7. Se avessi i soldi, *viaggerei* per il mondo (verbi per matkustaa).</p> <p>8. Se tu volessi, *potresti* venire con noi (verbi per voida).</p> <p>9. Se loro avessero fame, *mangerebbero* subito (verbi per syödä).</p> <p>10. Se piovesse, *resterei* a casa (verbi per jäädä).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.