Kiinteät prepositioverbit Harjoitukset italian kielellä

Kiinteät prepositioverbit ovat tärkeä osa italian kielen hallintaa, ja niiden ymmärtäminen voi huomattavasti parantaa kielenkäyttöäsi. Kiinteillä prepositioverbeillä tarkoitetaan verbien ja prepositioiden kiinteitä yhdistelmiä, jotka muodostavat yhdessä tietyn merkityksen. Toisin kuin suomen kielessä, italian kielessä monet verbit vaativat tietyn preposition toimiakseen oikein kontekstissa. Esimerkiksi verbi "pensare" (ajatella) yhdistyy prepositioon "a" (johonkin), muodostaen "pensare a" (ajatella jotain/jotakuta). Näiden yhdistelmien tunteminen on välttämätöntä sujuvan ja oikeaoppisen italian kielen hallitsemiseksi. Tällä sivulla tarjoamme sinulle monipuolisia harjoituksia, joiden avulla voit harjoitella ja syventää ymmärrystäsi kiinteistä prepositioverbeistä. Harjoitukset kattavat erilaisia aihealueita ja tilanteita, jotta voit oppia käyttämään näitä verbiyhdistelmiä oikeissa konteksteissa. Tarkoituksenamme on auttaa sinua tunnistamaan ja muistamaan nämä tärkeät yhdistelmät, jotta voit kommunikoida italiaksi entistä sujuvammin ja luonnollisemmin. Ota haaste vastaan ja syvenny kiinteiden prepositioverbien maailmaan – se avaa sinulle uuden ulottuvuuden italian kielen rikkauteen ja monipuolisuuteen.

Exercise 1

<p>1. Maria non vede l'ora *di* partire per le vacanze (prepositioverbi liittyy odottamiseen).</p> <p>2. Giovanni si è innamorato *di* Laura al primo sguardo (prepositioverbi liittyy rakastumiseen).</p> <p>3. Lucia si è abituata *a* vivere in città (prepositioverbi liittyy tottumiseen).</p> <p>4. Lui ha paura *di* volare in aereo (prepositioverbi liittyy pelkoon).</p> <p>5. Mi preoccupo *di* te ogni giorno (prepositioverbi liittyy huolehtimiseen).</p> <p>6. Hanno deciso *di* trasferirsi in campagna (prepositioverbi liittyy päättämiseen).</p> <p>7. Ho bisogno *di* un consiglio (prepositioverbi liittyy tarpeeseen).</p> <p>8. Lei si è specializzata *in* chirurgia (prepositioverbi liittyy erikoistumiseen).</p> <p>9. Hanno cominciato *a* studiare tardi (prepositioverbi liittyy aloittamiseen).</p> <p>10. Mi sono dimenticato *di* comprare il latte (prepositioverbi liittyy unohtamiseen).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Luigi *pensa* a Maria ogni giorno (verbi di pensare). Vihje: miettiä.</p> <p>2. Marta *si interessa* di arte moderna (verbi di interesse). Vihje: olla kiinnostunut.</p> <p>3. Giovanni *si occupa* di marketing (verbi di occupazione). Vihje: käsitellä.</p> <p>4. Anna *partecipa* a una conferenza (verbi di partecipazione). Vihje: osallistua.</p> <p>5. Marco *si fida* dei suoi amici (verbi di fiducia). Vihje: luottaa.</p> <p>6. Claudia *si lamenta* del lavoro (verbi di lamentela). Vihje: valittaa.</p> <p>7. Maria *si arrabbia* per le piccole cose (verbi di emozione). Vihje: suuttua.</p> <p>8. Paolo *consiste* in diversi progetti (verbi di consistenza). Vihje: koostua.</p> <p>9. Laura *si dedica* alla pittura (verbi di dedizione). Vihje: omistautua.</p> <p>10. Francesco *si accorge* di un errore (verbi di percezione). Vihje: huomata.</p>
 

Exercise 3

<p>1. Lui *pensa* alla sua famiglia ogni giorno (verbi che esprimono pensiero).</p> <p>2. Lei *si lamenta* sempre del tempo (verbi che esprimono insoddisfazione).</p> <p>3. Mi *interesso* molto di arte contemporanea (verbi che esprimono interesse).</p> <p>4. Noi *ci preoccupiamo* della salute dei nostri figli (verbi che esprimono preoccupazione).</p> <p>5. Mario *ha bisogno* di aiuto per finire il progetto (verbi che esprimono necessità).</p> <p>6. Voi *vi fidate* dei vostri amici (verbi che esprimono fiducia).</p> <p>7. Loro *si arrabbiano* facilmente per niente (verbi che esprimono rabbia).</p> <p>8. Io *mi occupo* della pulizia della casa (verbi che esprimono responsabilità).</p> <p>9. Tu *dipendi* dai tuoi genitori economicamente (verbi che esprimono dipendenza).</p> <p>10. Noi *sogniamo* di viaggiare per il mondo (verbi che esprimono desiderio).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.