Käyttö ”meno” ja ”più” adverbien kanssa Harjoitukset italian kielellä

Italian kielen oppiminen voi olla haasteellista, mutta se tarjoaa myös monia palkitsevia hetkiä, kun alat ymmärtää ja käyttää kieltä sujuvasti. Tällä sivulla keskitymme kahteen tärkeään adverbiin "meno" ja "più", jotka ovat keskeisiä, kun haluat ilmaista vertailua, määrän lisäystä tai vähennystä sekä muita vivahteita puheessasi. Oikean adverbin valinta ja käyttö voi tehdä lauseistasi tarkempia ja auttaa sinua ilmaisemaan itseäsi selkeämmin. Meno tarkoittaa "vähemmän" ja sitä käytetään, kun halutaan vähentää jotakin tai tehdä vertailua, joka osoittaa vähemmän jossakin määrässä tai ominaisuudessa. Esimerkiksi "meno interessante" tarkoittaa "vähemmän kiinnostava". Più puolestaan tarkoittaa "enemmän" ja sitä käytetään, kun halutaan lisätä jotakin tai tehdä vertailua, joka osoittaa enemmän jossakin määrässä tai ominaisuudessa, kuten "più bello" (kauniimpi). Näiden adverbien käytön hallitseminen auttaa sinua rikastuttamaan sanavarastoasi ja parantamaan kommunikaatiotaitojasi italiaksi.

Exercise 1

<p>1. Oggi fa *più* caldo di ieri (verbi kuumuus).</p> <p>2. Questo libro è *meno* interessante del film (adjektiivi mielenkiintoisuus).</p> <p>3. Paolo lavora *più* velocemente di Maria (verbi nopeus).</p> <p>4. Carla è *meno* alta di suo fratello (adjektiivi korkeus).</p> <p>5. La pizza in questo ristorante è *più* buona che altrove (adjektiivi maku).</p> <p>6. Mio nonno è *meno* forte di prima (adjektiivi voima).</p> <p>7. In città ci sono *più* automobili che in campagna (substantiivi määrä).</p> <p>8. Ho *meno* soldi di quanto pensassi (substantiivi rahaa).</p> <p>9. Il film è *più* lungo di quanto immaginassi (adjektiivi pituus).</p> <p>10. Ho mangiato *più* cioccolato di quanto dovessi (verbi syöminen).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Maria è *meno* stanca di ieri (vähemmän).</p> <p>2. Voglio *più* pane, per favore (enemmän).</p> <p>3. Luigi è *più* alto di suo fratello (enemmän).</p> <p>4. Oggi fa *meno* freddo di ieri (vähemmän).</p> <p>5. Carla parla *più* lingue di me (enemmän).</p> <p>6. Il film è durato *meno* di due ore (vähemmän).</p> <p>7. Questo libro è *più* interessante del precedente (enemmän).</p> <p>8. Ho speso *meno* soldi del previsto (vähemmän).</p> <p>9. Vorrei avere *più* tempo libero (enemmän).</p> <p>10. Il treno è arrivato *meno* tardi del solito (vähemmän).</p>
 

Exercise 3

<p>1. Maria è *meno* alta di Luca (vähemmän).</p> <p>2. Questo libro è *più* interessante di quello (enemmän).</p> <p>3. Luigi mangia *meno* dolci rispetto a Giulia (vähemmän).</p> <p>4. Il treno è *più* veloce dell'autobus (enemmän).</p> <p>5. Carla lavora *meno* ore rispetto a Marco (vähemmän).</p> <p>6. Questa pizza è *più* buona dell'altra (enemmän).</p> <p>7. Giovanni guida *meno* velocemente di Paolo (vähemmän).</p> <p>8. La mia casa è *più* grande della tua (enemmän).</p> <p>9. Francesca spende *meno* soldi di Alessandro (vähemmän).</p> <p>10. Quell'albero è *più* alto di questo (enemmän).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.