Käyttö ’mais’ ja ’menos’ adjektiivien kanssa Harjoitukset portugalin kielellä

Portugali on monipuolinen ja kaunis kieli, jonka hallitseminen avaa ovia uusiin kulttuureihin ja mahdollisuuksiin. Yksi tärkeä osa portugalin kielen oppimista on adjektiivien käyttö. Adjektiivit auttavat meitä kuvailemaan ihmisiä, esineitä ja paikkoja tarkemmin, ja ne rikastuttavat kielen ilmaisua. Tässä osiossa keskitymme erityisesti siihen, miten käytämme 'mais' ja 'menos' adjektiivien kanssa, jotta voimme ilmaista enemmän tai vähemmän jossain ominaisuudessa. 'Mais' tarkoittaa 'enemmän' ja 'menos' tarkoittaa 'vähemmän', ja niiden oikea käyttö on olennaista sujuvan ja täsmällisen portugalin kielen hallitsemiseksi. Esimerkiksi lause "Este livro é mais interessante" tarkoittaa "Tämä kirja on kiinnostavampi" ja lause "Este livro é menos interessante" tarkoittaa "Tämä kirja on vähemmän kiinnostava". Näiden pienten, mutta tärkeiden sanojen käyttö auttaa meitä tuomaan esille tarkempia eroja ja nyansseja kuvauksissamme. Harjoitusten avulla opit käyttämään 'mais' ja 'menos' adjektiivien kanssa oikein ja luonnollisesti.

Exercise 1

<p>1. Este carro é *mais* rápido que o outro (enemmän).</p> <p>2. Ela é *menos* alta que sua irmã (vähemmän).</p> <p>3. Eu acho este filme *mais* interessante do que o outro (enemmän).</p> <p>4. O novo professor é *menos* exigente que o antigo (vähemmän).</p> <p>5. Gosto *mais* de chocolate do que de baunilha (enemmän).</p> <p>6. Este livro é *menos* difícil de ler do que aquele (vähemmän).</p> <p>7. O verão é *mais* quente que o inverno (enemmän).</p> <p>8. Esta prova foi *menos* complicada do que a anterior (vähemmän).</p> <p>9. Ele trabalha *mais* rápido do que eu (enemmän).</p> <p>10. Esta cidade é *menos* poluída que aquela (vähemmän).</p>
 

Exercise 2

<p>1. O Pedro é *mais* alto que o João. (vertaus)</p> <p>2. Esta pizza é *menos* apimentada do que aquela. (vertaus)</p> <p>3. A Ana é *mais* inteligente da turma. (superlatiivi)</p> <p>4. Este livro é *menos* interessante do que aquele. (vertaus)</p> <p>5. Meu cachorro é *mais* amigável do que o seu. (vertaus)</p> <p>6. O verão no Brasil é *mais* quente do que o inverno. (vertaus)</p> <p>7. A cidade de São Paulo é *mais* populosa do que a cidade de Curitiba. (vertaus)</p> <p>8. Ele é *menos* preguiçoso do que eu pensava. (vertaus)</p> <p>9. Este filme é *mais* emocionante do que o anterior. (vertaus)</p> <p>10. A casa nova é *menos* barulhenta do que a antiga. (vertaus)</p>
 

Exercise 3

<p>1. O João é *mais* alto que o Pedro. (comparative)</p> <p>2. A Maria é *menos* tímida que a Joana. (comparative)</p> <p>3. Este livro é *mais* interessante do que aquele. (comparative)</p> <p>4. A casa do Paulo é *menos* espaçosa do que a minha. (comparative)</p> <p>5. O filme de ontem foi *mais* emocionante que o de hoje. (comparative)</p> <p>6. A Ana é *mais* inteligente que o irmão. (comparative)</p> <p>7. A comida aqui é *menos* picante que no México. (comparative)</p> <p>8. O carro novo é *mais* rápido que o antigo. (comparative)</p> <p>9. Este exercício é *menos* complicado do que o anterior. (comparative)</p> <p>10. A cidade de Lisboa é *mais* bonita no verão. (comparative)</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.