Kahden adjektiivin vertailu Harjoitukset portugalin kielellä

Kahden adjektiivin vertailu on olennainen osa kielen oppimista, sillä se auttaa meitä ilmaisemaan eroja ja samankaltaisuuksia eri asioiden välillä. Kun opimme vertailemaan adjektiiveja, pystymme tarkemmin kuvailemaan asioita ja välittämään vivahteita, jotka rikastuttavat kieltämme. Tässä osiossa keskitymme erityisesti siihen, miten kaksi adjektiivia voidaan asettaa vertailuun keskenään portugalin kielessä. Harjoitukset auttavat sinua ymmärtämään ja käyttämään oikein eri vertailumuotoja, kuten komparatiivia ja superlatiivia. Portugalin kielessä adjektiivien vertailu noudattaa tiettyjä sääntöjä, jotka eroavat suomen kielestä. Harjoitusten avulla opit, miten adjektiiveja taivutetaan ja yhdistetään, sekä millaisia erikoistapauksia vertailumuodoissa esiintyy. Näiden taitojen avulla pystyt ilmaisemaan itseäsi entistä täsmällisemmin ja monipuolisemmin portugaliksi. Oletko valmis kehittämään kielitaitoasi ja ottamaan seuraavan askeleen kohti sujuvampaa portugalin kielen hallintaa? Aloitetaan harjoitukset ja syvennytään kahden adjektiivin vertailun maailmaan!

Exercise 1

<p>1. Este livro é *mais interessante* que aquele (comparatiivimuoto sanasta 'interessante').</p> <p>2. A casa da Maria é *mais espaçosa* do que a minha (comparatiivimuoto sanasta 'espaçosa').</p> <p>3. O João é *mais alto* que o Pedro (comparatiivimuoto sanasta 'alto').</p> <p>4. Este filme é *mais divertido* do que o anterior (comparatiivimuoto sanasta 'divertido').</p> <p>5. A Ana é *mais inteligente* do que o João (comparatiivimuoto sanasta 'inteligente').</p> <p>6. O verão é *mais quente* do que a primavera (comparatiivimuoto sanasta 'quente').</p> <p>7. Este carro é *mais rápido* que aquele (comparatiivimuoto sanasta 'rápido').</p> <p>8. A água do mar é *mais salgada* do que a da piscina (comparatiivimuoto sanasta 'salgada').</p> <p>9. O novo professor é *mais paciente* do que o antigo (comparatiivimuoto sanasta 'paciente').</p> <p>10. Este problema é *mais difícil* que o anterior (comparatiivimuoto sanasta 'difícil').</p>
 

Exercise 2

<p>1. A casa do João é *mais grande* do que a casa do Pedro (suurempi). </p> <p>2. Eu acho que o verão é *mais quente* do que a primavera (kuumempi). </p> <p>3. Este livro é *menos interessante* do que aquele (vähemmän kiinnostava). </p> <p>4. A Ana é *mais alta* do que a sua irmã (pitempi). </p> <p>5. O meu carro é *menos rápido* do que o teu (vähemmän nopea). </p> <p>6. A comida italiana é *mais deliciosa* do que a comida chinesa (herkullisempi). </p> <p>7. Este exercício é *menos difícil* do que o anterior (vähemmän vaikea). </p> <p>8. O filme de ontem foi *mais emocionante* do que o de hoje (jännittävämpi). </p> <p>9. O gato da Maria é *mais preguiçoso* do que o meu (laiskempi). </p> <p>10. Este teste é *mais fácil* do que o outro (helpompi). </p>
 

Exercise 3

<p>1. A casa dele é *mais grande* que a minha (adjektiivin vertailu).</p> <p>2. Este café está *mais quente* do que aquele (adjektiivin vertailu).</p> <p>3. O livro é *menos interessante* do que eu esperava (adjektiivin vertailu).</p> <p>4. A cidade de Lisboa é *mais bonita* do que o Porto (adjektiivin vertailu).</p> <p>5. Este exercício é *menos difícil* do que o anterior (adjektiivin vertailu).</p> <p>6. O filme foi *mais emocionante* do que o livro (adjektiivin vertailu).</p> <p>7. Eu acho que gatos são *mais fofos* do que cães (adjektiivin vertailu).</p> <p>8. O vinho tinto é *menos doce* do que o vinho branco (adjektiivin vertailu).</p> <p>9. Esta rua é *mais estreita* do que aquela (adjektiivin vertailu).</p> <p>10. O parque está *menos cheio* durante a semana (adjektiivin vertailu).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.