Futuurin jatkuva aikamuoto Harjoitukset italian kielellä

Futuurin jatkuva aikamuoto, eli futuuri progressiivi, on muoto, joka ilmaisee tulevaisuudessa tapahtuvaa jatkuvaa toimintaa tai tapahtumien sarjaa. Italian kielessä tämä aikamuoto muodostetaan käyttämällä apuverbiä "stare" futuurissa ja pääverbin gerundimuotoa. Esimerkiksi lauseessa "starò studiando" (tulen opiskelemaan) apuverbi "stare" on futuurimuodossa "starò" ja pääverbi "studiare" on gerundimuodossa "studiando". Tämä aikamuoto korostaa toiminnan jatkuvuutta ja keskeneräisyyttä tulevaisuudessa. Futuurin jatkuva aikamuoto voi olla erityisen hyödyllinen tilanteissa, joissa haluat kuvata tulevaisuuden suunnitelmia tai keskeytyksiä. Esimerkiksi lause "Domani a quest'ora starò viaggiando" (Huomenna tähän aikaan tulen olemaan matkalla) antaa kuvan siitä, että kyseessä on käynnissä oleva toiminta tiettynä ajankohtana tulevaisuudessa. Tämän aikamuodon hallitseminen rikastuttaa ilmaisuasi ja auttaa kommunikoimaan tehokkaammin monenlaisissa tilanteissa. Harjoitukset, joita tarjoamme, auttavat sinua ymmärtämään ja käyttämään tätä muotoa sujuvasti ja luonnollisesti.

Exercise 1

<p>1. Domani a quest'ora *starò studiando* per l'esame (verbi per oppia).</p> <p>2. La settimana prossima *staremo viaggiando* in Italia (verbi per matkustaa).</p> <p>3. Fra un'ora *starà cucinando* la cena (verbi per kokata).</p> <p>4. Alle 8 di stasera *staranno guardando* un film (verbi per katsoa).</p> <p>5. Domattina *starò correndo* al parco (verbi per juosta).</p> <p>6. Lunedì prossimo *starete lavorando* in ufficio (verbi per työskennellä).</p> <p>7. Fra cinque minuti *starà parlando* al telefono (verbi per puhua).</p> <p>8. Il mese prossimo *staranno costruendo* una nuova casa (verbi per rakentaa).</p> <p>9. A quest'ora domani *staremo ballando* alla festa (verbi per tanssia).</p> <p>10. Tra poco *starò leggendo* un libro (verbi per lukea).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Domani alle 3 del pomeriggio, noi *staremo studiando* per l'esame. (verbi opiskella)</p> <p>2. Quando tornerai a casa, *starai cucinando* la cena. (verbi kokata)</p> <p>3. A quest'ora la prossima settimana, lui *starà viaggiando* in Spagna. (verbi matkustaa)</p> <p>4. Tra un'ora, io *starò leggendo* un libro interessante. (verbi lukea)</p> <p>5. Alle 8 di sera, voi *starete guardando* la TV. (verbi katsoa)</p> <p>6. L'anno prossimo, loro *staranno lavorando* in una nuova azienda. (verbi työskennellä)</p> <p>7. Alle 10 di mattina, tu *starai facendo* colazione. (verbi tehdä)</p> <p>8. Domani pomeriggio, noi *staremo giocando* a calcio. (verbi pelata)</p> <p>9. Quando arriveremo, voi *starete parlando* con il capo. (verbi puhua)</p> <p>10. La prossima estate, lei *starà nuotando* nel mare. (verbi uida)</p>
 

Exercise 3

<p>1. Domani a quest'ora *starò studiando* per l'esame (verb for studying).</p> <p>2. Quando arriverai, *starò cucinando* la cena (verb for cooking).</p> <p>3. La prossima settimana a quest'ora *staranno viaggiando* in Europa (verb for traveling).</p> <p>4. Alle tre di pomeriggio, *staremo giocando* a calcio (verb for playing).</p> <p>5. Se mi chiami alle otto, *starò lavorando* ancora (verb for working).</p> <p>6. Domani mattina, *starete facendo* ginnastica al parco (verb for doing).</p> <p>7. Quando tornerai a casa, *starà leggendo* un libro (verb for reading).</p> <p>8. A mezzanotte, *staremo dormendo* profondamente (verb for sleeping).</p> <p>9. Alla fine del mese, *staranno finendo* il progetto (verb for finishing).</p> <p>10. Tra dieci minuti, *starò parlando* con il direttore (verb for speaking).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.