Futuro semplice aikamuoto säännöllisillä verbeillä Harjoitukset italian kielellä

Futuro semplice on yksi Italian kielen tulevaisuuden aikamuodoista, joka käytetään kuvaamaan tulevaisuudessa tapahtuvia toimia. Tämä aikamuoto on erityisen tärkeä, koska sen avulla voidaan ilmaista suunnitelmia, ennusteita ja lupauksia. Futuro semplice muodostetaan yleensä lisäämällä säännöllisten verbien perusmuotoon (infinitiiviin) erityiset päätteet. Esimerkiksi verbillä "parlare" (puhua) päätteet ovat -erò, -erai, -erà, -eremo, -erete, -eranno, jolloin saadaan muodot "parlerò", "parlerai", "parlerà", "parleremo", "parlerete" ja "parleranno". Samankaltainen kaava pätee myös muille säännöllisille verbiryhmille, kuten "-ere" ja "-ire" verbeille. Harjoitukset, jotka olemme koonneet tälle sivulle, auttavat sinua oppimaan ja vahvistamaan futuro semplice -aikamuodon käyttöä säännöllisten verbien kanssa. Näiden harjoitusten avulla voit käytännössä soveltaa oppimaasi ja saada lisää varmuutta tulevaisuuden aikamuodon käytössä. Tehtävät sisältävät erilaisia lauseiden täydennyksiä, käännöksiä sekä monivalintatehtäviä, jotka haastavat sinua käyttämään futuro semplicea monipuolisesti. Näin voit varmistaa, että olet valmis käyttämään tätä aikamuotoa sujuvasti ja oikein erilaisissa tilanteissa.

Exercise 1

<p>1. Domani io *andrò* al mare (verb for going).</p> <p>2. La prossima settimana noi *visiteremo* Roma (verb for visiting).</p> <p>3. Loro *parleranno* con il professore domani (verb for speaking).</p> <p>4. Voi *scriverete* una lettera a Maria (verb for writing).</p> <p>5. Tu *studierai* per l'esame questo fine settimana (verb for studying).</p> <p>6. Gli studenti *impareranno* la lezione di matematica (verb for learning).</p> <p>7. Io *cucinerò* la cena per tutta la famiglia (verb for cooking).</p> <p>8. Noi *partiremo* per le vacanze venerdì (verb for leaving).</p> <p>9. Lei *canterà* una canzone al concerto (verb for singing).</p> <p>10. Voi *giocherete* a calcio sabato pomeriggio (verb for playing).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Domani io *andrò* al mercato. (mennä)</p> <p>2. Lei *mangerà* una pizza questa sera. (syödä)</p> <p>3. Noi *partiremo* per le vacanze la prossima settimana. (lähteä)</p> <p>4. Loro *parleranno* con il professore domani. (puhua)</p> <p>5. Voi *scriverete* una lettera a vostra nonna. (kirjoittaa)</p> <p>6. Lui *giocherà* a calcio con i suoi amici. (pelata)</p> <p>7. Io *imparerò* una nuova lingua l'anno prossimo. (oppia)</p> <p>8. Tu *vedrai* un film al cinema domani sera. (nähdä)</p> <p>9. Noi *finiremo* i compiti prima di cena. (lopettaa)</p> <p>10. Lei *canterà* una canzone al concerto. (laulaa)</p>
 

Exercise 3

<p>1. Domani *mangerò* una pizza deliziosa. (syödä)</p> <p>2. La prossima settimana *viaggeremo* in Italia. (matkustaa)</p> <p>3. L'anno prossimo *studierò* all'università. (opiskella)</p> <p>4. Se non piove, *andremo* al parco. (mennä)</p> <p>5. Stasera *guarderò* un film con gli amici. (katsoa)</p> <p>6. Lui *parlerà* con il suo professore domani. (puhua)</p> <p>7. La prossima estate *visiteremo* Roma. (vierailla)</p> <p>8. Dopo cena, *giocherò* a carte con mia sorella. (pelata)</p> <p>9. Loro *arriveranno* a casa tardi. (saapua)</p> <p>10. Lei *comincerà* un nuovo lavoro lunedì. (aloittaa)</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.