Ero ”meglio” ja ”migliore” välillä Harjoitukset italian kielellä

Italiassa on monia tapoja ilmaista vertailua, ja kaksi yleisimmin käytettyä sanaa ovat "meglio" ja "migliore". Näiden kahden sanan käyttö voi olla hämmentävää, sillä molemmat tarkoittavat suomeksi "parempi", mutta niiden käyttötilanteet eroavat toisistaan. "Meglio" on adverbi, joka vastaa kysymykseen "miten?" ja käytetään, kun vertaillaan tekoja tai toimintaa. Esimerkiksi: "Lui canta meglio di me" tarkoittaa "Hän laulaa paremmin kuin minä". Toisaalta "migliore" on adjektiivi, joka vastaa kysymykseen "mikä?" ja sitä käytetään, kun vertaillaan substantiiveja tai asioita. Esimerkiksi: "Questo libro è migliore di quello" tarkoittaa "Tämä kirja on parempi kuin tuo". On tärkeää oppia erottamaan nämä kaksi sanaa, jotta kommunikointi italiaksi olisi sujuvaa ja täsmällistä. Näiden harjoitusten avulla saat käytännön kokemusta ja varmuutta "meglio" ja "migliore" käytöstä oikeissa yhteyksissä.

Exercise 1

<p>1. Questo libro è *migliore* di quello che ho letto l'anno scorso (parempi).</p> <p>2. La pizza di questo ristorante è *meglio* cotta rispetto a quella dell'altro (paremmin).</p> <p>3. Questa soluzione è *migliore* di quella che avevamo pensato prima (parempi).</p> <p>4. Mi sento *meglio* dopo aver preso la medicina (paremmin).</p> <p>5. Il suo rendimento scolastico è *migliore* quest'anno rispetto all'anno scorso (parempi).</p> <p>6. La tua proposta è *meglio* strutturata di quella di Marco (paremmin).</p> <p>7. Questo vino è *migliore* di quello che abbiamo assaggiato ieri (parempi).</p> <p>8. Dopo il riposo, il paziente sta *meglio* (paremmin).</p> <p>9. Questo metodo di studio è *migliore* per prepararsi agli esami (parempi).</p> <p>10. La nuova versione del software funziona *meglio* della precedente (paremmin).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Questo ristorante è *migliore* di quello in centro (adjektiivi "parempi").</p> <p>2. Oggi mi sento *meglio* di ieri (adverbi "paremmin").</p> <p>3. Tra le due opzioni, questa è *migliore* (adjektiivi "parempi").</p> <p>4. Con l'esercizio fisico mi sento *meglio* (adverbi "paremmin").</p> <p>5. Questo libro è *migliore* di quello che hai letto (adjektiivi "parempi").</p> <p>6. Dopo il riposo, mi sento molto *meglio* (adverbi "paremmin").</p> <p>7. La qualità del suono in questo teatro è *migliore* (adjektiivi "parempi").</p> <p>8. La mia prestazione è stata *meglio* dell'ultima volta (adverbi "paremmin").</p> <p>9. Questa soluzione è *migliore* per tutti (adjektiivi "parempi").</p> <p>10. Con l'allenamento, corro *meglio* (adverbi "paremmin").</p>
 

Exercise 3

<p>1. Questo ristorante è il *migliore* della città (adjektiivin superlatiivi).</p> <p>2. Ho visto un film che era *migliore* del precedente (vertailu).</p> <p>3. Sto *meglio* ora dopo aver preso la medicina (terveys).</p> <p>4. Lei gioca a tennis *meglio* di chiunque altro (verbi ja vertailu).</p> <p>5. Questo libro è *migliore* di quello che ho letto prima (kirja ja vertailu).</p> <p>6. Mi sento molto *meglio* dopo il riposo (vointi).</p> <p>7. Il tuo lavoro è *migliore* rispetto a quello dell'anno scorso (työ ja vertailu).</p> <p>8. La pizza di quel ristorante è *migliore* della nostra (ruoka ja vertailu).</p> <p>9. La nuova versione del software funziona *meglio* (teknologia ja toiminta).</p> <p>10. La tua idea è *migliore* della mia (idea ja vertailu).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.