Epäsäännöllisten verbien preesensmuoto Harjoitukset italian kielellä

Epäsäännöllisten verbien preesensmuodot ovat keskeinen osa italian kielen hallintaa ja ne voivat aiheuttaa haasteita jopa edistyneimmille oppijoille. Nämä verbit eivät noudata tavanomaisia taivutussääntöjä, joten niiden opettelu vaatii erityistä huomiota ja harjoittelua. Tämän osion avulla voit syventää ymmärrystäsi ja parantaa taitojasi epäsäännöllisten verbien käytössä preesensissä, mikä puolestaan auttaa sinua kommunikoimaan sujuvammin ja tarkemmin italiaksi. Harjoitukset on suunniteltu tarjoamaan laajan valikoiman esimerkkejä ja konteksteja, joissa epäsäännöllisiä verbejä käytetään. Niiden avulla voit harjoitella tunnistamaan ja taivuttamaan näitä verbejä oikein eri lauseyhteyksissä. Lisäksi saat tilaisuuden vahvistaa muistiasi ja soveltaa oppimaasi käytännön tilanteissa. Jatkamalla harjoittelua säännöllisesti, huomaat pian, kuinka epäsäännöllisten verbien käyttö tulee luonnollisemmaksi ja helpommaksi.

Exercise 1

<p>1. Io *vado* al lavoro ogni giorno. (mennä)</p> <p>2. Lui *fa* la colazione per tutta la famiglia. (tehdä)</p> <p>3. Noi *stiamo* a casa oggi perché piove. (olla)</p> <p>4. Loro *dicono* sempre la verità. (sanoa)</p> <p>5. Tu *puoi* venire con noi al cinema stasera? (voida)</p> <p>6. Lei *sa* parlare tre lingue. (tietää)</p> <p>7. Io *vengo* dalla Finlandia. (tulla)</p> <p>8. Voi *date* un regalo al vostro amico? (antaa)</p> <p>9. Noi *vediamo* un bel film stasera. (nähdä)</p> <p>10. Lui *esce* di casa alle sette del mattino. (lähteä)</p>
 

Exercise 2

<p>1. Lui *va* a scuola ogni giorno (liikkumista ilmaiseva verbi).</p> <p>2. Io *faccio* colazione alle sette del mattino (verbi, joka tarkoittaa tekemistä).</p> <p>3. Noi *siamo* felici di vederti (verbi, joka ilmaisee olemista).</p> <p>4. Loro *danno* una festa stasera (verbi, joka tarkoittaa antamista tai järjestämistä).</p> <p>5. Tu *vieni* con me al cinema? (verbi, joka tarkoittaa tulemista).</p> <p>6. Io *ho* un cane e un gatto (verbi, joka tarkoittaa omistamista).</p> <p>7. Voi *potete* aiutarmi con questo compito? (verbi, joka tarkoittaa kykyä tai mahdollisuutta).</p> <p>8. Lei *dice* sempre la verità (verbi, joka tarkoittaa sanomista).</p> <p>9. Noi *andiamo* in montagna durante l'estate (verbi, joka tarkoittaa menemistä).</p> <p>10. Tu *vedi* quel film ieri sera? (verbi, joka tarkoittaa näkemistä).</p>
 

Exercise 3

<p>1. Noi *vogliamo* andare al cinema stasera (haluamme).</p> <p>2. Maria *dice* sempre la verità (sanoo).</p> <p>3. Io *vengo* dalla Finlandia (tulen).</p> <p>4. Loro *bevono* il caffè ogni mattina (juovat).</p> <p>5. Tu *puoi* aiutarmi con i compiti? (voitko).</p> <p>6. Lui *fa* sport ogni giorno (harrastaa).</p> <p>7. Voi *andate* al mare in estate (menette).</p> <p>8. Io *so* parlare italiano (osaan).</p> <p>9. Loro *dicono* che è una bella città (sanovat).</p> <p>10. Lei *viene* a casa mia stasera (tulee).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.