Demonstratiiviset adjektiivit Harjoitukset portugalin kielellä

Demonstratiiviset adjektiivit ovat olennainen osa portugalin kielen hallintaa, ja niiden avulla voidaan tarkentaa, mihin henkilöön tai esineeseen viitataan. Tässä osiossa keskitymme erityisesti portugalin kielessä käytettäviin demonstratiivisiin adjektiiveihin, kuten "este", "essa" ja "aquele". Näiden adjektiivien oikea käyttö voi vaikuttaa suuresti lauseen selkeyteen ja tarkkuuteen, joten on tärkeää ymmärtää niiden käyttöyhteydet ja merkitykset. Harjoitukset auttavat sinua tunnistamaan ja käyttämään näitä adjektiiveja sujuvasti erilaisissa tilanteissa. Harjoitukset on suunniteltu vaiheittain eteneviksi, jotta voit oppia ja vahvistaa tietojasi asteittain. Ensimmäisessä osiossa keskitytään yksinkertaisiin lauseisiin ja peruskäyttöön, kun taas myöhemmissä osioissa siirrytään monimutkaisempiin rakenteisiin ja konteksteihin. Näiden harjoitusten avulla voit kehittää ymmärrystäsi ja varmuuttasi demonstratiivisten adjektiivien käytössä, mikä parantaa kokonaisvaltaista kielitaitoasi. Olitpa sitten aloittelija tai edistynyt opiskelija, nämä harjoitukset tarjoavat arvokasta tukea portugalin kielen opiskelussasi.

Exercise 1

<p>1. *Este* é o meu livro favorito (lähellä oleva esine).</p> <p>2. *Aquela* casa é muito bonita (kauempana oleva esine).</p> <p>3. *Esses* carros são muito rápidos (lähellä oleva esine).</p> <p>4. *Aquele* cachorro é do meu vizinho (kauempana oleva esine).</p> <p>5. *Esta* caneta não funciona (lähellä oleva esine).</p> <p>6. *Essas* flores são para você (lähellä oleva esine).</p> <p>7. *Aquele* prédio é muito alto (kauempana oleva esine).</p> <p>8. *Estes* sapatos são novos (lähellä oleva esine).</p> <p>9. *Aquela* árvore é muito antiga (kauempana oleva esine).</p> <p>10. *Essas* frutas são deliciosas (lähellä oleva esine).</p>
 

Exercise 2

<p>1. *Este* livro é muito interessante. (lähellä oleva kirja)</p> <p>2. *Aquela* casa é muito grande. (kauempana oleva talo)</p> <p>3. *Esse* carro é muito rápido. (lähellä oleva auto)</p> <p>4. *Aqueles* pássaros são bonitos. (kauempana olevat linnut)</p> <p>5. *Estas* flores são para você. (lähellä olevat kukat)</p> <p>6. *Aquela* montanha é alta. (kauempana oleva vuori)</p> <p>7. *Esses* sapatos são novos. (lähellä olevat kengät)</p> <p>8. *Aquelas* árvores são antigas. (kauempana olevat puut)</p> <p>9. *Este* relógio é caro. (lähellä oleva kello)</p> <p>10. *Essas* roupas são bonitas. (lähellä olevat vaatteet)</p>
 

Exercise 3

<p>1. *Este* livro é muito interessante. (Kirja tässä kädessä)</p> <p>2. *Aquela* montanha é a mais alta da região. (Kaukana oleva vuori)</p> <p>3. Eu prefiro *estes* sapatos. (Nämä kengät tässä lähellä)</p> <p>4. *Essa* ideia é realmente boa! (Idea, josta juuri keskusteltiin)</p> <p>5. *Aquele* prédio foi construído há muitos anos. (Rakennus kaukana)</p> <p>6. *Este* parque é meu lugar favorito para passear. (Puisto, jossa ollaan nyt)</p> <p>7. *Esses* documentos precisam ser assinados. (Asiakirjat, jotka ovat sinulla)</p> <p>8. Você viu *aquela* casa na colina? (Talo kaukana kukkulalla)</p> <p>9. *Estas* flores são para você. (Kukat, jotka ovat juuri nyt käsissäni)</p> <p>10. *Esse* livro é sobre história antiga. (Kirja, joka on lähellä mutta ei käsissä)</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.