Demonstratiivipronominit Harjoitukset italian kielellä

Demonstratiivipronominit ovat tärkeitä ilmaisemaan tarkkaan, mihin henkilöön, esineeseen tai asiaan viitataan keskustelussa. Italian kielessä on useita demonstratiivipronomineja, jotka vastaavat suomen kielen pronomineja kuten "tämä", "tuo" ja "se". Näiden pronominien oikea käyttö auttaa tarkentamaan viestintää ja välttämään väärinkäsityksiä. Tässä osiossa opit käyttämään italian kielen demonstratiivipronomineja oikein ja tarkoituksenmukaisesti erilaisissa lauseyhteyksissä. Harjoitukset keskittyvät erottamaan ja käyttämään pronomineja kuten "questo", "quello" ja niiden taivutusmuotoja. Saat myös tilaisuuden harjoitella pronominien käyttöä sekä yksikössä että monikossa, eri sukupuolimuodoissa. Käytännön harjoitukset auttavat sinua ymmärtämään, milloin ja miten käyttää näitä pronomineja sekä puheessa että kirjoituksessa. Näiden taitojen hallitseminen tekee italian kielen käytöstäsi sujuvampaa ja tarkempaa.

Exercise 1

<p>1. *Quello* è il mio libro preferito. (Demonstratiivipronomini, joka viittaa kaukana olevaan esineeseen.)</p> <p>2. *Questa* pizza è deliziosa. (Demonstratiivipronomini, joka viittaa lähellä olevaan esineeseen.)</p> <p>3. *Questi* sono i miei amici. (Demonstratiivipronomini, joka viittaa lähellä oleviin monikollisiin esineisiin.)</p> <p>4. *Quelle* ragazze sono molto simpatiche. (Demonstratiivipronomini, joka viittaa kaukana oleviin monikollisiin esineisiin.)</p> <p>5. *Questo* film è molto interessante. (Demonstratiivipronomini, joka viittaa lähellä olevaan esineeseen.)</p> <p>6. *Quella* casa è molto vecchia. (Demonstratiivipronomini, joka viittaa kaukana olevaan esineeseen.)</p> <p>7. *Questi* libri sono molto utili. (Demonstratiivipronomini, joka viittaa lähellä oleviin monikollisiin esineisiin.)</p> <p>8. *Quello* zaino è pesante. (Demonstratiivipronomini, joka viittaa kaukana olevaan esineeseen.)</p> <p>9. *Queste* scarpe sono comode. (Demonstratiivipronomini, joka viittaa lähellä oleviin monikollisiin esineisiin.)</p> <p>10. *Quelle* montagne sono spettacolari. (Demonstratiivipronomini, joka viittaa kaukana oleviin monikollisiin esineisiin.)</p>
 

Exercise 2

<p>1. *Questa* è la mia casa. (tämä)</p> <p>2. *Quello* è il mio libro preferito. (tuo)</p> <p>3. *Questi* biscotti sono deliziosi. (nämä)</p> <p>4. *Quelle* ragazze sono molto simpatiche. (nuo)</p> <p>5. *Questa* pizza è fantastica. (tämä)</p> <p>6. *Quello* zaino è molto pesante. (tuo)</p> <p>7. *Questi* bambini giocano nel parco. (nämä)</p> <p>8. *Quelle* scarpe sono nuove. (nuo)</p> <p>9. *Questo* film è molto interessante. (tämä)</p> <p>10. *Quella* macchina è molto veloce. (nuo)</p>
 

Exercise 3

<p>1. *Questa* è la mia casa. (lähinnä oleva asia)</p> <p>2. *Quello* è il libro di cui ti ho parlato. (kauempana oleva asia)</p> <p>3. *Questi* sono i miei amici. (useampi henkilö lähellä)</p> <p>4. *Quelle* ragazze sono bravissime a suonare il piano. (useampi henkilö kauempana)</p> <p>5. *Questo* è il mio cane. (lähellä oleva eläin)</p> <p>6. *Quella* macchina è molto veloce. (kauempana oleva esine)</p> <p>7. *Questi* sono i fiori che ho raccolto. (useampi esine lähellä)</p> <p>8. *Quello* è il ristorante dove abbiamo cenato ieri. (kauempana oleva paikka)</p> <p>9. *Questa* pizza è deliziosa. (lähellä oleva ruoka)</p> <p>10. *Quelle* montagne sono bellissime. (kauempana oleva paikka)</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.