Aikamerkinnät (esim., prima che, dopo che) Harjoitukset italian kielellä

Aikamerkinnät, kuten "prima che" ja "dopo che", ovat tärkeitä elementtejä italian kielessä, sillä ne auttavat ilmaisemaan tapahtumien aikajärjestystä ja aikavälejä. Näiden aikamerkintöjen avulla voimme osoittaa, mikä tapahtuma tapahtuu ennen tai jälkeen toisen tapahtuman. Tämä on erityisen hyödyllistä monimutkaisempien lauseiden rakentamisessa ja kielen syvällisemmässä ymmärtämisessä. Esimerkiksi "Prima che tu arrivi, preparo la cena" tarkoittaa "Ennen kuin tulet, valmistan illallisen", ja "Dopo che siamo partiti, ha iniziato a piovere" tarkoittaa "Sen jälkeen kun lähdimme, alkoi sataa". Näiden aikamerkintöjen hallitseminen parantaa huomattavasti kykyäsi kommunikoida tarkasti ja tehokkaasti italian kielellä. Harjoittelemalla näitä rakenteita voit oppia erottelemaan eri aikamuotoja ja tapahtumien suhteita toisiinsa. Tämä auttaa sinua myös ymmärtämään paremmin kuullun ja kirjoitetun italian kieltä, sillä aikamerkintöjä käytetään laajasti niin arkipäiväisessä keskustelussa kuin kirjallisessa ilmaisussa. Tästä syystä olemme koonneet kattavan kokoelman harjoituksia, joiden avulla voit harjoitella ja vahvistaa taitojasi näiden tärkeiden kielioppirakenteiden käytössä.

Exercise 1

<p>1. Non possiamo partire *prima che* tu finisca i compiti (ennen kuin).</p> <p>2. Lei ha chiamato subito *dopo che* ha ricevuto il messaggio (sen jälkeen kun).</p> <p>3. Aspetta qui *fino a quando* non tornerò (kunnes).</p> <p>4. Studierò *mentre* tu cucini la cena (sillä aikaa kun).</p> <p>5. Leggi il libro *prima di* andare a dormire (ennen kuin).</p> <p>6. Non mangiare *fino a quando* il cibo è pronto (kunnes).</p> <p>7. Lui è andato a correre *dopo che* ha finito il lavoro (sen jälkeen kun).</p> <p>8. Non uscire *prima che* la pioggia si fermi (ennen kuin).</p> <p>9. Guarderemo un film *dopo che* la cena sarà pronta (sen jälkeen kun).</p> <p>10. Studiamo *mentre* ascoltiamo musica (sillä aikaa kun).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Non esco di casa *prima che* abbia finito i compiti (ennen kuin).</p> <p>2. Andiamo al parco *dopo che* finiamo il pranzo (jälkeen kuin).</p> <p>3. Pulisco la cucina *prima che* arrivino gli ospiti (ennen kuin).</p> <p>4. Leggo il libro *dopo che* mio fratello l'ha finito (jälkeen kuin).</p> <p>5. Faccio la doccia *prima che* vada a dormire (ennen kuin).</p> <p>6. Partiamo per la vacanza *dopo che* abbiamo preparato le valigie (jälkeen kuin).</p> <p>7. Studio per l'esame *prima che* inizi la lezione (ennen kuin).</p> <p>8. Telefona a Maria *dopo che* torna dal lavoro (jälkeen kuin).</p> <p>9. Mangiamo la cena *prima che* arrivi la mezzanotte (ennen kuin).</p> <p>10. Bevo un caffè *dopo che* mi sveglio la mattina (jälkeen kuin).</p>
 

Exercise 3

<p>1. Sono arrivato a casa *dopo che* ho finito il lavoro (jälkeen).</p> <p>2. Studia sempre *prima che* cominci l'esame (ennen).</p> <p>3. Andiamo al cinema *dopo che* mangiamo la cena (jälkeen).</p> <p>4. Devi prepararti bene *prima che* tu possa superare l'esame (ennen).</p> <p>5. Telefonami *dopo che* arrivi a casa (jälkeen).</p> <p>6. Lui lava i piatti *prima che* sua madre torni a casa (ennen).</p> <p>7. Faremo una passeggiata *dopo che* la pioggia smette (jälkeen).</p> <p>8. Lavati le mani *prima che* mangi la cena (ennen).</p> <p>9. Comprerò il biglietto *dopo che* avrò scelto il film (jälkeen).</p> <p>10. Svegliami *prima che* tu esca di casa (ennen).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.