Adjektiivien sijoittaminen ennen ja jälkeen substantiivin Harjoitukset portugalin kielellä

Adjektiivien sijoittaminen ennen ja jälkeen substantiivin on tärkeä osa portugalin kielen hallintaa, koska se vaikuttaa merkittävästi lauseen merkitykseen ja sävyyn. Portugalissa adjektiivit voivat sijaita joko ennen tai jälkeen substantiivin, ja niiden sijoittelu voi muuttaa lauseen painotusta tai jopa adjektiivin merkitystä. Esimerkiksi "um homem grande" tarkoittaa "isoa miestä", kun taas "um grande homem" tarkoittaa "suurta miestä" (kunnioitettava henkilö). Näiden erojen ymmärtäminen auttaa sinua ilmaisemaan itseäsi tarkemmin ja monipuolisemmin. Portugalin kielessä adjektiivien sijainti ei ole pelkästään kieliopillinen seikka, vaan myös tyylillinen valinta, joka voi tuoda esiin puhujan tarkoitusperiä ja tunnetiloja. Adjektiivien oikea käyttö voi vaikuttaa siihen, miten lauseet tulkitaan ja miten viesti välittyy kuulijalle. Näiden harjoitusten avulla opit erottamaan, milloin ja miksi adjektiivi sijoitetaan ennen tai jälkeen substantiivin, ja kehität taitoasi käyttää niitä tehokkaasti eri konteksteissa. Tämä auttaa sinua saavuttamaan paremman kielenkäytön tarkkuuden ja luontevuuden portugalin kielen opiskelussa.

Exercise 1

<p>1. Ele comprou um *carro novo* (adjektiivi ennen substantiivia).</p> <p>2. A *casa branca* é muito bonita (adjektiivi ennen substantiivia).</p> <p>3. Ele é um *bom aluno* (adjektiivi ennen substantiivia).</p> <p>4. Eles têm um *cachorro pequeno* (adjektiivi ennen substantiivia).</p> <p>5. Ela usava um *vestido vermelho* (adjektiivi ennen substantiivia).</p> <p>6. Ele tem uma *ideia interessante* (adjektiivi ennen substantiivia).</p> <p>7. Ele é um *homem inteligente* (adjektiivi ennen substantiivia).</p> <p>8. A *flor azul* é linda (adjektiivi ennen substantiivia).</p> <p>9. Eles moram em uma *cidade grande* (adjektiivi ennen substantiivia).</p> <p>10. Ela tem um *gato preto* (adjektiivi ennen substantiivia).</p>
 

Exercise 2

<p>1. O *velho* homem caminhava lentamente pela rua (adjektiivi, joka tarkoittaa 'ikääntynyt').</p> <p>2. Ela comprou um *carro* novo ontem (substanttiivi, joka tarkoittaa 'ajoneuvo').</p> <p>3. A *bela* paisagem tirou meu fôlego (adjektiivi, joka tarkoittaa 'kaunis').</p> <p>4. Ele encontrou um *amigo* antigo na escola (substanttiivi, joka tarkoittaa 'ystävä').</p> <p>5. O *pequeno* cachorro estava brincando no jardim (adjektiivi, joka tarkoittaa 'pieni').</p> <p>6. A *grande* casa era muito espaçosa (adjektiivi, joka tarkoittaa 'iso').</p> <p>7. Ele leu um *livro* interessante durante as férias (substanttiivi, joka tarkoittaa 'kirja').</p> <p>8. O *jovem* rapaz estava aprendendo a tocar violão (adjektiivi, joka tarkoittaa 'nuori').</p> <p>9. Ela preparou um *bolo* delicioso para a festa (substanttiivi, joka tarkoittaa 'kakku').</p> <p>10. O *novo* projeto foi apresentado na reunião de hoje (adjektiivi, joka tarkoittaa 'uusi').</p>
 

Exercise 3

<p>1. Ela comprou uma *casa nova* (uusi). </p> <p>2. Ele é um *bom aluno* (hyvä). </p> <p>3. Nós vimos um *filme interessante* (mielenkiintoinen). </p> <p>4. Ela encontrou um *amigo velho* (vanha). </p> <p>5. Eles têm um *cachorro pequeno* (pieni). </p> <p>6. Maria tem um *carro vermelho* (punainen). </p> <p>7. João é um *grande artista* (suuri). </p> <p>8. Eles moram em uma *casa bonita* (kaunis). </p> <p>9. Ele comprou um *computador novo* (uusi). </p> <p>10. Ela usou um *vestido bonito* (kaunis). </p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.